نقشه مترو

 
  پیشنهادات و انتقادات
 
مطالب فنی

کلمه کلیدی
:
 از
 تا


بررسی اثر ارت کردن کابلهای کنترلی ازدوطرفدرکاهش اضافه ولتاژهای گذرای موجود در پست های فوق توزیع و ان
مقاله علمی دکتر کشتیبان
سه شنبه سی ام آبان 1391
مقاله: شبیه سازی سوپاپ شیرخطر NB11 با استفاده از سیمولینک
(دفترفنی سازمان قطار شهری تبریز)
سه شنبه بیست و هشتم شهريور 1391
عنوان مقاله: امکان سنجی ترمودینامیکی استفاده از سیستمهای تبرید جذبی در تهویه واگنهای مسافری،
دفتر فنی سازمان قطار شهری تبریز
سه شنبه بیست و هشتم شهريور 1391
عنوان مقاله: انواع پانتوگراف (دفتر فنی سازمان قطار شهری تبریز)
سه شنبه بیست و هشتم شهريور 1391
عنوان مقاله: مناسب سازی و نيازهاي نابينايان در طراحي واجرا در مترو(محقق: مهندس عباس مرزآبادی)
مناسب سازی و نيازهاي نابينايان در طراحي واجرا در مترو
شنبه سیزدهم خرداد 1391
عنوان مقاله: خدمات حمل و نقل شهری در بحث تأسیسات و زیرساخت های شهری( محقق: مهندس عباس مرزآبادی)
خدمات حمل و نقل شهری در بحث تأسیسات و زیرساخت های شهری( محقق: مهندس عباس مرزآبادی)
چهارشنبه دهم خرداد 1391
عنوان مقاله: دربهای محافظ سکوهای ایستگاههای مترو( محقق: مهندس مرزآبادی)
...
شنبه نوزدهم فروردين 1391
عنوان مقاله: بارهای وارده بر سازه های زیرزمینی با نگرشی بربارگذاری زلزله برای تونل و ایستگاههای متر
بارهای وارده بر سازه های زیرزمینی با نگرشی بربارگذاری زلزله برای تونل و ایستگاههای مترو
چهارشنبه شانزدهم فروردين 1391
بهینه سازی مقطع (گاباری) تونل های خطوط مترو
بهینه سازی مقطع (گاباری) تونل های خطوط مترو
چهارشنبه شانزدهم فروردين 1391
بررسی سیستم مونوریل(قسمت ناوگان سازمان قطار شهری تبریز وحومه)
...
سه شنبه ششم دي 1390
12