پیام سال رهبری
 
 نقشه مترو
 
  ارکان سازمان
 
شورای سازمان قطار شهری تبریز و حومه
ریاست شورای اسلامی کلانشهر تبریز: دکترشهرام دبیری اسکویی استاندار استان آذربایجانشرقی: دکترمحمدرضا پورمحمدی
معاون برنامه‌ریزی استاندار: جناب آقای دکتر بهبودی شهردارکلانشهر تبریز: دکتر ایرج شهین باهر
   
   جناب آقای مهندس محمد اثنی عشری
هیئت مدیره سازمان قطار شهری تبریز و حومه
شهردار کلانشهر تبریز و عضو هیئت مدیره سازمان: دکترایرج شهین باهر معاون امور عمرانی استاندار و رئیس هیئت مدیره سازمان قطار شهری تبریز: مهندس جواد رحمتی
   
   
 
عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان قطارشهری تبریز و حومه
جناب آقای مهندس مصطفی مولوی فرد