پیام سال رهبری

 
  نقشه مترو

 
ارکان سازمان


شورای سازمان قطار شهری تبریز و حومه
ریاست محترم شورای اسلامی کلانشهر تبریز: دکتر شهرام دبیری اسکوئی استاندار محترم استان آذربایجانشرقی: دکتر اسماعیل جبارزاده

معاون برنامه ریزی استاندار: جناب آقای دکتر بهبودی شهردارمحترم کلانشهر تبریز: دکتر صادق نجفی
 
   جناب آقای مهندس محمد اثنی عشری
هیئت مدیره سازمان قطار شهری تبریز و حومه
شهردار کلانشهر تبریز و عضو هیئت مدیره سازمان: دکترصادق نجفی معاون امور عمرانی استاندار و رئیس هیئت مدیره سازمان قطار شهری تبریز: مهندس محمد صادق  پور مهدی
  
 فرماندار محترم تبریز و عضو هیئت مدیره
جناب آقای دکتر رحیم شهرتی فر
 جناب آقای مهندس مرتضی آبدار عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه:
جناب آقای مهندس محمد صادق پشمینه آذر
عضو علی البدل- مهندس علی بهاروند
                بازگشت