پیام سال رهبری
 
 نقشه مترو
 
  فرهنگ عمومی

1) برخورداری از مکارم و فضایل اخلاقی و اخلاق نيکو سفارش پيامبر اکرم، ائمه اطهار و بزرگان علم و ادب است. رعايت اخلاق به منزله پرورش صفات پسنديده در جان و دل و بروز و ظهور خلقيات در عمل ، جامعه را به سمت آرامش، محبت و عشق ورزي و گسترش ارزشها و هنجارها مي‌كشاند و لذا كليه شهروندان در تمام فعاليت‌ها و كاركردها و در هر موقعيت مكاني و زماني (از جمله در طول سفر با قطار شهري) مي‌بايست به تعهدات اخلاق شهروندي پايبند باشند.

2) ما می دانیم مسائل فرهنگی اخلاقی، ارزشها و هنجارهای اجتماعی و... در فضاهاي جغرافيايي مترو از جمله در ايستگاهها و داخل قطار بسيار مهم است بنابراين سعي مي کنيم روح ديانت و اخلاق اسلامي و شهروند واقعي را در فضاي قطار شهري جاري کنيم.

3) چه در هنگام ورود و خروج به ایستگاه‌ها و چه در زمان استفاده از قطار شهری در مسیر عبور ديگران قرار نمي‌گيريم.

4) زباله های خود را در سطل های تعبیه شده در نقاط مختلف ايستگاه مي اندازيم.

5) در زمان حضور در فضای قطار شهری (ایستگاه ها يا داخل قطار) با ايجاد سر و صداي بلند باعث اذيت و آزار ساير مسافران نمي‌شويم و از آوردن وسايل صوتي که باعث سلب آسايش و آرامش سايرين مي‌شود خودداري مي کنيم.

6) از تماس بی مورد با تجهیزات و وسایل شخصي همراه مسافران مثل کيف شخصي، تلفن همراه و... اجتناب مي‌کنيم.

7) رعایت حجاب و صیانت از نوامیس ساير مسافران را ارزشمند قلمداد کرده و خود را ملزم به رعايت آن مي‌دانيم.

8) به کلیه تابلوهای نصب شده در ایستگاه ها و داخل قطار و تمامي پيام‌هاي صوتي، هشدارهاي نيروهاي انتظامي و پرسنل قطار شهري توجه کرده و از آنها در جهت استفاده مطلوب از خدمات قطار شهري بهره مي گيريم.  

9) به خوبی می دانیم با کشيدن سيگار در فضاي جغرافيايي مترو (ايستگاه ها يا داخل قطار) نه تنها سلامتي خود و ديگران را به مخاطره مي افکنيم بلکه زمينه بروز حوادثي چون آتش سوزي و... رافراهم مي كنيم.

10) آرام و بدون شتاب و عجله به ایستگاه وارد شده و به قطار سوار یا از آن پیاده مي شويم ، هل نمي دهيم ، از تمامي درهاي قطار استفاده مي کنيم.، از دويدن روي سکو خودداري مي کنيم، ابتدا سالخوردگان و معلولين يا بيماران را سوار و سپس خود سوار مي شويم.

11) ابتدا اجازه می دهیم افرادی که به مقصد رسيده اند از قطار پياده شوند و آنگاه به قطار سوار مي شويم.

12) از کشیدن خط یا نقاشی و حکاکي بر در و ديوار ايستگاه‌ها و داخل واگن‌ها خودداري مي‌كنيم زيرا زيبايي مستمر و هميشگي فضاهاي قطار شهري مديون رفتار پسنديده ماست.

13) از ارسال بلوتوث های غیراخلاقی و مشاهده تصاوير يا فيلم‌هاي و نامناسب در هنگام حضور در فضاي قطار شهري (به ويژه داخل قطار) خودداري مي کنيم.

14) در صورت پیدا کردن اشیاء و وسایل گم شده ساير مسافرين آن را به مأمورين ايستگاه تحويل مي دهيم.

15) از دخالت بی مورد در کار پرسنل قطار شهری خودداری مي‌کنيم زيرا مي دانيم آنها در کار خود داراي مهارت كافي هستند.

16) اگر به هر دلیلی (بویژه نقص فني) اشکالي در استفاده از قطار شهري حاصل شد خونسردي خود را حفظ کرده و ديگران را نيز به پرهيز از رفتارهاي ناپسند تشويق مي کنيم.


واحد فرهنگی، اجتماعی و روابط عمومی سازمان قطار شهری تبریز و حومه