پیام سال رهبری
 
 نقشه مترو
 
  خط مشی سازمان قطار شهری تبریز و حومه
خط مشی کیفی


سازمان قطار شهری تبریز و حومه به‌منظور مدیریتِ احداث، بهره‌برداری و توسعه کمی و کیفی شبکه قطار شهری در شهرستان‌ تبریز و حومۀ آن، در سال 1381 تاسیس گردید. رسالت سازمان؛ مدیریت و تامین زیرساخت‌های لازم با کیفیت مناسب و تعریف شده و با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی می‌باشد. از این رو استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ایزو 9001:2008 گامی به‌منظور ارتقاء و بهبود نظام مدیریت کیفیت و تأمین رضایت مشتریان و ذینفعان سازمان است و چشم انداز رسیدن به اهداف و آرمان‌های سازمانی را محقق می‌سازد.
اصول کاری ما در راستای آرمانها و مأموریتهای سازمانی به شرح زیر است:
-    هدایت مناسب نظرات مشتریان و ذینفعان در راستای کنترل سیستم مدیریت کیفیت و اجرای برنامه‌های بهبود
-    مدیریت و کنترل پروژه‌ها و اجرای اقدامات پیشگیرانه مناسب به‌منظور کاهش انحرافات از زمان‌های برنامه‌ریزی شده
-    تقویت فرهنگ کاری و  ارتقای دانش فنی کارکنان از طریق اجرای برنامه های آموزشی مستمر و مؤثر
-    نهادینه کردن فرهنگ اقدام پیشگیرانه و بهبود مستمر
-    افزایش میزان رضایت مشتریان و ذینفعان

بر این اساس،  اینجانب اعتقاد و تعهد خود را نسبت به استقرار کامل سیستم مدیریت کیفیت اعلام و از تمامی کارکنان انتظار دارم با همفکری کافی و اهتمام ویژه و استعانت از درگاه خداوند متعال ، مسئولیت ها و وظایف محوله خود را در راستای اجرای سیستم مدیریت کیفیت و استمرار آنبه نحو احسن انجام دهند و با نماینده اینجانب در امر کیفیت همکاری لازم را معمول نمایند.

 مدیر عامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه