پیام سال رهبری
 
 نقشه مترو
 
  آموزش استفاده از مترو


استفاده صحیح از مترو


فرهنگ مترو سواری(بایدها و نبایدها)

به تابلوهای راهنمای نصب شده در ایستگاه ها و قطارها توجه نمائید


ضمن آشنایی با مزایای بلیت های مختلف مترو (با پرسش از متصدیان فروش بلیت ایستگاه)، جهت صرفه جویی در وقت و هزینه از بلیت های مبلغ دار و مدت دار استفاده فرمائید.
به منظور رعایت حال سالمندان، بیماری و معلولین درهنگام تردد در ایستگاه ها و نیز سوار و پیاده شدن از قطار دقت نمائید

جهت تعیین مسیر به علایم و تابلوهای راهنما توجه فرمائید


هنگام تردد در ایستگاه ها از سمت راست خود حرکت نمائید و در مسیر عبور دیگران قرار نگیریدورود هرگونه مواد و مایعات، تجهیزات قابل انفجار و اشتعال به داخل تمامی فضاهای مترو و قطارها ممنوع می باشدورود هرگونه حیوان به داخل تمامی ایستگاه های مترو و قطارها ممنوع می باشد
استعمال دخانیات در تمامی فضاهای مترو و قطارها ممنوع می باشدکپسول های آتش نشانی مستقر در ایستگاه ها و قطارها به منظور استفاده در مواقع اضطراری می باشد

از دستکاری بی مورد تجهیزات و وسایل موجود در تمامی فضاهای مترو خودداری نمائید.

در صورت مشاهده رفتار مشکوک، سرقت و غیره مراتب را سریعاً به مسئول ایستگاه و یا پلیس مترو اطلاع رسانی نمائید.

جهت حفظ زیبائی و آراستگی مترو از ریختن زباله در ایستگاه ها و قطارها جداً پرهیز نمائید


از دویدن روی پله برقی خودداری فرمائید


در هنگام استفاده از پله برقی پاهای خود را کاملا بر روی یک پله قرار دهید و هندریل مشکی رنگ را با دست بگیرید