پیام سال رهبری
 
 نقشه مترو
 
  دپو وتوقفگاه


معرفی اجمالی دپو و پارکینگهای خط1 قطارشهری تبریز

 

خط یک قطار شهری تبریز دارای  دو پایانه ائل گلی (در ابتدای مسیر ) و لاله (درانتهای مسیر) میباشد.

 

پایانه ائل گلی :

 

-        این پایانه که در منطقه ائل گلی تبریز احداث گردیده ، شامل سالن توقفگاه(جهت توقف حدود 3/1 واگنهای خط 1)  و بازدید روزانه( جهت شستشوی واگنها ) و تعمیرات نیمه سنگین واگنها بوده و  مشخصات کلی آن به شرح ذیل می باشد :

-        مساحت پایانه ائل گلی 5/350 هکتار ودارای زیربنای کل 1/4هکتاربوده که از این مقدار12 هزار مترمربع سالن سرپوشیده و 2000 مترمربع ساختمانهای اداری می باشد.

-        پایانه دارای 20 سوزن و 2 کراس اور می باشد.

-        کل خطوط ریلی داخل پایانه 5000حدود متر می باشد.

-        سرویس دهی به 15 قطار در این پایانه پیش بینی گردیده است .

-        پوشش تعمیراتی در این پایانه برای 10- 5 سال می باشد.

-        عملیات اجرایی پایانه ائل گولی به اتمام رسیده است . 

پایانه لاله :

این پایانه  که در منطقه لاله تبریز در حال احداث است ، در مقایسه با پایانه ائل گلی بزرگتر و مجهزتر  بوده و مشخصات کلی آن به شرح ذیل می باشد :

-        این پایانه شامل 22 ساختمان مختلف بوده که از جمله اهم آنها می توان به : سالن تعمیرات سنگین (جهت تعمیرات سنگین ، دوره ای و اساسی واگنها) ، سالن توقفگاه و بازدید روزانه (جهت توقف 2/3واگنهای خط 1بعد از کارکرد روزانه ) ، انبارهای 1 و 2 ، ساختمان 6 طبقه سیگنالینگ ، ساختمان اداری ، هلی باند و ساختمانهای تاسیساتی RS , LPS و …  

-        مساحت پایانه لاله 12/650 هکتار ودارای زیربنای کل38500متر مربع بوده که از این مقدار 35 هزار مترمربع سالن سرپوشیده و 3500 مترمربع ساختمانهای اداری می باشد.

-        پایانه دارای 25 سوزن و 2 کراس اور می باشد.

-        این پایانه بر اساس طرح اولیه ، حدودا دارای 9 کیلومتر ریل گذاری است.

-        سرویس دهی به 35 قطار در این پایانه پیش بینی شده است .

-        پوشش تعمیرات 40-30 سال می باشد .