پیام سال رهبری
 
 رویدادهای مهم
 
 مناسبتها

 
 قراردادهای منعقده
 
 سامانه پیام کوتاه سازمان
 
 نقشه مترو
 
 نقشه قطار شهری
 
 پیوندها
 
 پایگاه مقاومت بسیج
 
 
 
 
 تصاویر صفحه اصلی
  • تصاویرصفحه اصلی
  • تصاویرصفحه اصلی
  • تصاویرصفحه اصلی
  • تصاویرصفحه اصلی
  • تصاویرصفحه اصلی
  • قطار مسیر
  • خط دو- تی بی ام
  • ایستگاه میدان کهن
  • تصاویرصفحه اصلی
 
 اخبار و رویدادها
فروش تعدادی از املاک سازمان قطار شهری تبریزاز طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir)) به شماره ۲۰۹۹۰۹۳۷۷۲۰۰۰۰۰۱ بصورت الکترونیکی به فروش میرسد

مزایده عمومی فروش املاک
فروش تعدادی از املاک سازمان قطار شهری تبریزاز طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir)) به شماره ۲۰۹۹۰۹۳۷۷۲۰۰۰۰۰۱ بصورت الکترونیکی به فروش میرسد

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد بعضی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir)) به شماره ۲۰۹۹۰۹۳۷۷۲۰۰۰۰۰۱ بصورت الکترونیکی به فروش برساند.
سه شنبه سی ام دي 1399
احداث ساختمان فوقانی ایستگاه 11 خط یک قطار شهری تبریز و سنگفرش میدان ساعت تبریز

مناقصه عمومی
احداث ساختمان فوقانی ایستگاه 11 خط یک قطار شهری تبریز و سنگفرش میدان ساعت تبریز

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی « احداث ساختمان فوقانی ایستگاه 11 خط یک قطار شهری تبریز و سنگفرش میدان ساعت تبریز » به شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۹۳۷۷۲۰۰۰۰۰3 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
شنبه بیستم دي 1399
خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی 72 دستگاه پله برقی از پله های برقی فازهای دوم و سوم خط یک قطار ‏شهری تبریز

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای
خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی 72 دستگاه پله برقی از پله های برقی فازهای دوم و سوم خط یک قطار ‏شهری تبریز

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی « خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی 72 دستگاه پله برقی از پله های برقی فازهای دوم و سوم خط یک قطار ‏شهری تبریز » به شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۹۳۷۷۲۰۰۰۰۰۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
سه شنبه نهم دي 1399
سه شنبه نهم دي 1399
گزارش افتتاح با دستور ریاست جمهوری و گزارش استاندار، شهردار و مدیر عامل سازمان

فیلم
گزارش افتتاح با دستور ریاست جمهوری و گزارش استاندار، شهردار و مدیر عامل سازمان

فیلم گزارش افتتاح با دستور ریاست جمهوری و گزارش استاندار، شهردار و مدیر عامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه
شنبه بیست و نهم آذر 1399
تیزر ایستگاه نور (شماره18) خط یک قطار شهری تبریز و حومه

فیلم
تیزر ایستگاه نور (شماره18) خط یک قطار شهری تبریز و حومه

مشخصات و فیلم؛ ایستگاه نور با هزینه کرد 820 میلیارد ریال و 1.900 میلیون یورو ارزی در تاریخ 27 آذر ماه 1399 با دستور ریاست جمهوری افتتاح شد.
شنبه بیست و نهم آذر 1399
تیزر ایستگاه شهید باکری (شماره 17)  خط یک قطار شهری تبریز و حومه

فیلم
تیزر ایستگاه شهید باکری (شماره 17) خط یک قطار شهری تبریز و حومه

مشخصات و فیلم؛ ایستگاه شهید باکری با هزینه کرد1250 میلیارد ریال و 2.100 میلیون یورو ارزی در تاریخ 27 آذر ماه 1399 با دستور ریاست جمهوری افتتاح شد
شنبه بیست و نهم آذر 1399
تیزر ایستگاه میدان امام حسین (ع) (شماره16) خط یک قطار شهری تبریز و حومه

فیلم
تیزر ایستگاه میدان امام حسین (ع) (شماره16) خط یک قطار شهری تبریز و حومه

مشخصات و فیلم؛ ایستگاه امام حسین (ع) با هزینه کرد 1170میلیارد ریال و 2.100 میلیون یورو ارزی در تاریخ 27 آذر ماه 1399 با دستور ریاست جمهوری افتتاح شد.
شنبه بیست و نهم آذر 1399
تیزر ایستگاه سالار ملی (شماره9) خط یک قطار شهری تبریز و حومه

فیلم
تیزر ایستگاه سالار ملی (شماره9) خط یک قطار شهری تبریز و حومه

مشخصات و فیلم؛ ایستگاه سالار ملی با هزینه کرد1500 میلیارد ریال و 2.300 میلیون یورو ارزی در تاریخ 27 آذر ماه 1399 با دستور ریاست جمهوری افتتاح شد
شنبه بیست و نهم آذر 1399
بهره‌برداری از 4 ایستگاه خط یک قطار شهری تبریز آغاز شد

با دستور رئیس جمهور؛
بهره‌برداری از 4 ایستگاه خط یک قطار شهری تبریز آغاز شد

4 ایستگاه خط یک قطار شهری تبریز همزمان با افتتاح 99 پروژه ملی وزارت کشور در حوزه عمران و مدیریت شهری، با دستور رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار گرفت.
پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1399
آرشیو