پیام سال رهبری
 
 نقشه مترو
 
  نکات ایمنی در مترو

. به هشدارهای ایمنی و تذکرات کارکنان ايستگاه توجه فرماييد.

 

. به تابلوها و برچسب های ایمنی و هشدار دهنده نصب شده در ايستگاه توجه نماييد و مفاد آن را کاملا رعايت فرماييد .

 

. جهت تعیین مسیر به علايم و تابلوهاي راهنما توجه فرماييد.

 

. در زمان تردد در ایستگاه ها از سمت راست خود حرکت نمایید و در مسير عبور ديگران قرار نگيريد.

 

. ورود هرگونه مواد، مایعات و تجهیزات قابل انفجار و اشتعال به داخل تمامی فضاهاي مترو و قطارها ممنوع مي باشد.

 

. ورود هرگونه حیوان به داخل تمامی فضاهای مترو و قطارها ممنوع مي باشد.

 

. استعمال دخانیات در تمامی فضاهای مترو و قطارها ممنوع مي باشد.

 

. کپسول های آتش نشانی مستقر در ایستگاه ها و قطارها به منظور استفاده در مواقع اضطراري مي باشد.

 

. از دستکاری بی مورد تجهیزات و وسايل موجود در تمامي فضاهاي مترو خودداري نماييد.

 

. در صورت بروز هرگونه مشکل یا حادثه در ایستگاه یا داخل قطار با حفظ آرامش سريعاً به کارکنان ايستگاه يا اپراتور قطار اطلاع دهيد.

 

. چنانچه شخصی اقدام به اعمال مشکوک و سرقت نمود سریعاً کاركنان ایستگاه و يا راهبر قطار را مطلع فرماييد.

 

. روی سکوها، پله ها، پله برقی ها، هنگام سوارشدن به قطار مراقب کودکان خود باشید و حتماً دست آنها را بگيريد.

 

. از دویدن روی پله برقی خودداري فرماييد.

 

. در صورت داشتن عصا و یا چتر، هیچگاه آن را روی پله برقي قرار ندهيد.

 

. بانوان گرامی هنگام استفاده از پله برقی مواظب چادر و لباس های بلند خود باشيد.

 

. از خاموش نمودن بی مورد پله برقی خودداری نماييد.

 

. در زمان بروز دود و حریق از آسانسور استفاده ننمایید.

 

. در هنگام استفاده از آسانسور مانع بسته شدن در آن نشوید.

 

. به موارد ایمنی نصب شده در داخل اتاقک آسانسور توجه شود.

 

. از عجله و شتاب جهت سوار شدن به قطار پرهیز نمایید.

 

. برای سوار شدن به قطار از تمامی درها استفاده نمایيد و از تجمع در مقابل يک در خاص خودداري فرماييد.

 

. زباله های خود را در سطل های تعبیه شده در نقاط مختلف ايستگاه بياندازيد.

 

. ورود به تونل و محوطه ریلی ممنوع می باشد.

 

. خط زرد لبه سکو حریم ایمن شماست، قبل از توقف قطار و باز شدن درها از آن عبور نکنید.

 

. هنگام ورود به قطار و خروج از آن مراقب فاصله بین سکو و قطار باشید.

 

. به منظور تسهیل در ورود و خروج از قطار ابتدا اجازه دهید مسافران داخل قطار خارج شوند سپس جهت ورود از کناره های در قطار استفاده نماييد.

 

. هنگام باز و بسته شدن درهای قطار از آن فاصله بگیرید.

 

. هنگام بسته شدن درهای قطار به هیچ عنوان مانع بسته شدن آن نشوید.

 

. از دویدن بر روی سکو خودداری نماييد.

 

. در صورت احساس ضعف و بی حالی بلافاصله در محلی مناسب بنشنيد و کمک بخواهيد.

 

. در صورت افتادن وسایل شخصی خود در محوطه ریلي، جهت برداشتن آن از کارکنان ايستگاه کمك بخواهيد