پیشنهادات و انتقادات
 
  آمار سایت
مهمان : 0
امروز : 333
ديروز : 477
ماه : 26418
 
 مناقصات
فروش و واگذاری تعداد 116 مورد از املاک متعلق به سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

آگهی مزایده عمومی فروش املاک
فروش و واگذاری تعداد 116 مورد از املاک متعلق به سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد تعداد 116 مورد از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) به شماره فرایند 2002093772000001 بصورت الکترونیکی به فروش برساند.
1402/02/25
انجام خدمات نظارت بر عملیات اجرایی مجتمع تجاری-خدماتی ایستگاه 29 بهمن خط یک قطار ‏شهری تبریز

فراخوان ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور
انجام خدمات نظارت بر عملیات اجرایی مجتمع تجاری-خدماتی ایستگاه 29 بهمن خط یک قطار ‏شهری تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور با موضوع « انجام خدمات نظارت بر عملیات اجرایی مجتمع تجاری-خدماتی ایستگاه 29 بهمن خط یک قطار ‏شهری تبریز »را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمايد.
1402/02/20
‏« تامین تجهیزات و نصب، تست و راه اندازی سیستم سیگنالینگ موقت فاز 3 خط یک قطار شهری تبریز »‏

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی تامین کنندگان:
‏« تامین تجهیزات و نصب، تست و راه اندازی سیستم سیگنالینگ موقت فاز 3 خط یک قطار شهری تبریز »‏

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ‏« تامین تجهیزات و نصب، تست و راه اندازی سیستم سیگنالینگ موقت فاز 3 خط یک قطار شهری تبریز »‏ به شماره 2002093772000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1402/02/16
‏« انجام خدمات نظارت بر عملیات  اورهال و مونتاژ دستگاه های حفار تونل و حفاری یکصد رینگ ابتدایی تونل خط 3 قطار شهری تبریز »‏

فراخوان ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور:
‏« انجام خدمات نظارت بر عملیات اورهال و مونتاژ دستگاه های حفار تونل و حفاری یکصد رینگ ابتدایی تونل خط 3 قطار شهری تبریز »‏

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد فرایند ارزیابی کیفی انتخاب مشاور با موضوع ‏« انجام خدمات نظارت بر عملیات اورهال و مونتاژ دستگاه های حفار تونل و حفاری یکصد رینگ ابتدایی تونل خط 3 قطار شهری تبریز »‏ به شماره 2002093772000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1402/02/16
خدمات مطالعه و طراحی تفصیلی آب بندی تعدادی از ایستگاههای خط یک سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

فراخوان شناسایی مشاور
خدمات مطالعه و طراحی تفصیلی آب بندی تعدادی از ایستگاههای خط یک سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد بمنظور انجام ( خدمات مطالعه و طراحی تفصیلی آب بندی تعدادی از ایستگاههای خط یک سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز ) نسبت به شناسایی مشاوران ذیصلاح اقدام نماید.
1402/02/11
انجام عملیات نگهداری و تعمیرات 100 دستگاه پله برقی ایستگاه های خط یک قطار شهري تبريز

آگهی تجدید فراخوان برای مناقصه عمومی
انجام عملیات نگهداری و تعمیرات 100 دستگاه پله برقی ایستگاه های خط یک قطار شهري تبريز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد مناقصه عمومی ‏« انجام عملیات نگهداری و تعمیرات 100 دستگاه پله برقی ایستگاه های خط یک قطار شهري تبريز »‏ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1402/01/19
انجام خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی ایستگاه ها و مسیر خط یک قطار شهری تبریز

مناقصه عمومی
انجام خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی ایستگاه ها و مسیر خط یک قطار شهری تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد مناقصه عمومی « انجام خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی ایستگاه ها و مسیر خط یک قطار شهری تبریز » را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1401/12/28
خرید، نصب، راه اندازی، آموزش، مشاوره، پشتیبانی و استقرار سامانه جامع بهره برداری و نگهداری و تعمیرات سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

فراخوان ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور
خرید، نصب، راه اندازی، آموزش، مشاوره، پشتیبانی و استقرار سامانه جامع بهره برداری و نگهداری و تعمیرات سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور با موضوع « خرید، نصب، راه اندازی، آموزش، مشاوره، پشتیبانی و استقرار سامانه جامع بهره برداری و نگهداری و تعمیرات سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز »را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمايد.
1401/12/28
برای طرح احداث قطارشهری تبریز

عرضه اوراق مشارکت شهرداری تبریز :
برای طرح احداث قطارشهری تبریز

به گزارش امورارتباطات سازمان : عرضه اوراق مشارکت شهرداری تبریز برای طرح احداث قطارشهری تبریز در تاریخ 28 اسفندماه سال 1401 منتشر می شود
1401/12/27
انجام خدمات عمومی (تنظیفات، تشریفات، نامه رسانی، مراقبت و نگهداری فضای سبز) و نگهداری، تعمیرات ‏پیشگیرانه و تعمیرات اضطراری از تاسیسات مکانیکی (حرارتی، برودتی، لوله کشی، بهداشتی، تهویه و ...) تاسیسات ‏الکتریکی (سیم کشی، روشنایی و ...) و شبکه مخـابراتی ساختمان مرکزی و محوطه سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

مناقصه عمومی
انجام خدمات عمومی (تنظیفات، تشریفات، نامه رسانی، مراقبت و نگهداری فضای سبز) و نگهداری، تعمیرات ‏پیشگیرانه و تعمیرات اضطراری از تاسیسات مکانیکی (حرارتی، برودتی، لوله کشی، بهداشتی، تهویه و ...) تاسیسات ‏الکتریکی (سیم کشی، روشنایی و ...) و شبکه مخـابراتی ساختمان مرکزی و محوطه سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد مناقصه عمومی « انجام خدمات عمومی (تنظیفات، تشریفات، نامه رسانی، مراقبت و نگهداری فضای سبز) و نگهداری، تعمیرات ‏پیشگیرانه و تعمیرات اضطراری از تاسیسات مکانیکی (حرارتی، برودتی، لوله کشی، بهداشتی، تهویه و ...) تاسیسات ‏الکتریکی (سیم کشی، روشنایی و ...) و
1401/12/20
آرشیو Print RSS