پیشنهادات و انتقادات
 
  آمار سایت
مهمان : 0
امروز : 0
ديروز : 710
ماه : 82179
 
 مناقصات
 انجام خدمات نظارت بر باقیمانده عملیات اورهال و مونتاژ دستگاه های حفار تونل و حفاری یکصد رینگ ابتدایی تونل خط 3 قطار شهری تبریز

فراخوان ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور
انجام خدمات نظارت بر باقیمانده عملیات اورهال و مونتاژ دستگاه های حفار تونل و حفاری یکصد رینگ ابتدایی تونل خط 3 قطار شهری تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد فرایند ارزیابی کیفی انتخاب مشاور با موضوع « انجام خدمات نظارت بر باقیمانده عملیات اورهال و مونتاژ دستگاه های حفار تونل و حفاری یکصد رینگ ابتدایی تونل خط 3 قطار شهری تبریز را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1403/03/24
انجام خدمات مهندسی مطالعات پایه خط 4 قطار شهری تبریز

فراخوان ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور
انجام خدمات مهندسی مطالعات پایه خط 4 قطار شهری تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور با موضوع "انجام خدمات مهندسی مطالعات پایه خط 4 قطار شهری تبریز" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمايد.
1402/12/24
اجاره مغازه ها و فضاهای تجاری واقع در ایستگاه های خط یک قطار شهری تبریز

آگهی مزایده عمومی
اجاره مغازه ها و فضاهای تجاری واقع در ایستگاه های خط یک قطار شهری تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد تعدادی از مغازه ها و فضاهای تجاری تحت اختیار خود در ایستگاههای خط یک قطار شهری تبریز را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده،بصورت الکترونیکی به اجاره واگذار نماید.
1402/12/24
فروش و واگذاری تعداد 94 واحد (ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی و ششدانگ 4 قطعه تجاری، ششدانگ یک باب مغازه و سرقفلی 88 واحد تجاری) از املاک متعلق به سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

آگهی مزایده عمومی
فروش و واگذاری تعداد 94 واحد (ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی و ششدانگ 4 قطعه تجاری، ششدانگ یک باب مغازه و سرقفلی 88 واحد تجاری) از املاک متعلق به سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد تعداد 94 مورد از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت الکترونیکی به فروش برساند.
1402/12/07
انجام خدمات بازرسی قبل از حمل تجهیزات ناوگان (واگن ها) ساخت داخل (PLB) مرتبط با قرارداد خرید 315 دستگاه واگن

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور
انجام خدمات بازرسی قبل از حمل تجهیزات ناوگان (واگن ها) ساخت داخل (PLB) مرتبط با قرارداد خرید 315 دستگاه واگن

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد تجدید فرایند ارزیابی کیفی انتخاب مشاور با موضوع ‏« انجام خدمات بازرسی قبل از حمل تجهیزات ناوگان (واگن ها) ساخت داخل (PLB) مرتبط با قرارداد خرید 315 دستگاه واگن »‏ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1402/10/19
فروش و واگذاري تعداد 95 واحد (ششدانگ يك قطعه زمين مسكوني و سه واحد تجاري و سرقفلي 91 واحد تجاري) از املاك متعلق به سازمان حمل و نقل ريلي شهرداري تبريز

آگهي مزايده عمومي فروش املاك
فروش و واگذاري تعداد 95 واحد (ششدانگ يك قطعه زمين مسكوني و سه واحد تجاري و سرقفلي 91 واحد تجاري) از املاك متعلق به سازمان حمل و نقل ريلي شهرداري تبريز

سازمان حمل و نقل ريلي شهرداري تبريز در نظر دارد تعداد 95 مورد از املاك تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده، در بستر سامانه تداركات الكترونيكي دولت بصورت الكترونيكي به فروش برساند.
1402/10/05
واگذاری و اجاره فضاهای تبلیغاتی متعلق به سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

آگهی مزایده
واگذاری و اجاره فضاهای تبلیغاتی متعلق به سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد تعدادی از فضاهای تبلیغاتی در اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را بصورت الکترونیکی به اجاره واگذار نماید.
1402/09/23
فروش و واگذاری ششدانگ 6 قطعه زمین مسکونی واقع در کوی ولیعصر (عج) تبریز

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش املاک
فروش و واگذاری ششدانگ 6 قطعه زمین مسکونی واقع در کوی ولیعصر (عج) تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد تعداد 6 مورد از قطعه زمین های تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد تجدید مزایده، در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را بصورت الکترونیکی به فروش برساند.
1402/09/16
خرید، نصب، تست، راه اندازی و آموزش سیستم دوربین مدار بسته طرح توسعه به همراه بستر ارتباطی (backbone) خط یک قطار شهری تبریز

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی پیمانکاران
خرید، نصب، تست، راه اندازی و آموزش سیستم دوربین مدار بسته طرح توسعه به همراه بستر ارتباطی (backbone) خط یک قطار شهری تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد ارزیابی کیفی مناقصه ‏« خرید، نصب، تست، راه اندازی و آموزش سیستم دوربین مدار بسته طرح توسعه به همراه بستر ارتباطی (backbone) خط یک قطار شهری تبریز»‏را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1402/09/15
 انجام خدمات بازرسی قبل از حمل تجهیزات ناوگان (واگن ها) ساخت داخل (PLB) مرتبط با قرارداد خرید 315 دستگاه واگن

فراخوان ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور
انجام خدمات بازرسی قبل از حمل تجهیزات ناوگان (واگن ها) ساخت داخل (PLB) مرتبط با قرارداد خرید 315 دستگاه واگن

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد فرایند ارزیابی کیفی انتخاب مشاور با موضوع ‏« انجام خدمات بازرسی قبل از حمل تجهیزات ناوگان (واگن ها) ساخت داخل (PLB) مرتبط با قرارداد خرید 315 دستگاه واگن »‏ به شماره ۲۰۰۲۰۹۳۷۷۲۰۰۰۰۰۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل بر
1402/09/15
آرشیو Print RSS