پیشنهادات و انتقادات
 
  آمار سایت
مهمان : 0
امروز : 233
ديروز : 165
ماه : 9237
 
 مناقصات
عملیات تعمیر و نگهداری خطوط ریلی و ابنیه خط یک قطار شهری تبریز

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی
عملیات تعمیر و نگهداری خطوط ریلی و ابنیه خط یک قطار شهری تبریز

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد ارزیابی کیفی مناقصه عمومی « عملیات تعمیر و نگهداری خطوط ریلی و ابنیه خط یک قطار شهری تبریز » را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1401/02/22
انجام عملیات نگهداری و تعمیرات، تست ها و سرویس های پیشگیرانه‌ی پست ها و کابل های فشار متوسط و ضعیف و تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه های در حال بهره برداری خط یک قطار شهري تبريز

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران
انجام عملیات نگهداری و تعمیرات، تست ها و سرویس های پیشگیرانه‌ی پست ها و کابل های فشار متوسط و ضعیف و تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه های در حال بهره برداری خط یک قطار شهري تبريز

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ‏« انجام عملیات نگهداری و تعمیرات، تست ها و سرویس های پیشگیرانه‌ی پست ها و کابل های فشار متوسط و ضعیف و تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه های در حال بهره برداری خط یک قطار شهري تبريز »‏ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار
1401/02/21
انجام خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی ایستگاه ها و مسیرخط یک قطار شهری تبریز

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
انجام خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی ایستگاه ها و مسیرخط یک قطار شهری تبریز

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد مناقصه عمومی « انجام خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی ایستگاه ها و مسیرخط یک قطار شهری تبریز » را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1401/02/15
عملیات نگهداری، تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه ناوگان ، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه خط یک قطار شهری تبریز

آگهی ارزیابی کیفی(ارزیابی صلاحیت)
عملیات نگهداری، تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه ناوگان ، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه خط یک قطار شهری تبریز

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد ارزیابی کیفی (صلاحیت) مناقصه عمومی « عملیات نگهداری، تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه ناوگان ، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه خط یک قطار شهری تبریز » را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1401/02/15
 انجام خدمات عمومی ساختمان مرکزی و محوطه‏ سازمان قطار شهري تبريز و حومه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
انجام خدمات عمومی ساختمان مرکزی و محوطه‏ سازمان قطار شهري تبريز و حومه

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد انجام خدمات عمومی ‏(تنظیفات، تشریفات و پذیرایی، نامه رسانی، مراقبت و نگهداری فضای سبز و تعمیرات و نگهداری ‏تاسیسات مکانیکی، ‏الکتریکی و شبکه مخـابراتی)‏ ساختمان مرکزی و محوطه سازمان قطار شهري تبريز و حومه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمای
1400/12/21
فروش و واگذاری 10 قطعه زمین مسکونی در شهر تبریز متعلق به سازمان قطار شهری تبریز و حومه

آگهی مزایده عمومی
فروش و واگذاری 10 قطعه زمین مسکونی در شهر تبریز متعلق به سازمان قطار شهری تبریز و حومه

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد بعضی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند.
1400/12/02
عملیات اجرایی سازه سه راهی و تونل لینک ارتباطی خط دو به خط یک قطار شهری تبریز

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
عملیات اجرایی سازه سه راهی و تونل لینک ارتباطی خط دو به خط یک قطار شهری تبریز

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی « عملیات اجرایی سازه سه راهی و تونل لینک ارتباطی خط دو به خط یک قطار شهری تبریز » را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1400/11/23
فروش و واگذاری 5 قطعه زمین مسکونی، 6 واحد خدماتی و 13 واحد تجاری در سطح شهر تبریز

آگهی مزایده عمومی
فروش و واگذاری 5 قطعه زمین مسکونی، 6 واحد خدماتی و 13 واحد تجاری در سطح شهر تبریز

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد فروش و واگذاری 5 قطعه زمین مسکونی، 6 واحد خدماتی و 13 واحد تجاری در سطح شهر تبریز را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده،بصورت الکترونیکی به فروش برساند.
1400/11/21
فروش و واگذاری 5 قطعه زمین مسکونی، 6 واحد خدماتی و سرقفلی 16 باب مغازه در سطح شهر تبریز متعلق به سازمان قطار شهری تبریز و حومه

آگهی مزایده عمومی فروش املاک
فروش و واگذاری 5 قطعه زمین مسکونی، 6 واحد خدماتی و سرقفلی 16 باب مغازه در سطح شهر تبریز متعلق به سازمان قطار شهری تبریز و حومه

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد فروش و واگذاری 5 قطعه زمین مسکونی، 6 واحد خدماتی و سرقفلی 16 باب مغازه در سطح شهر تبریز متعلق به این سازمان را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، بصورت الکترونیکی به فروش برساند.
1400/10/23
اجاره مجموعه ورزشی و استخر پایانه ائل گولی

آگهی مزایده عمومی
اجاره مجموعه ورزشی و استخر پایانه ائل گولی

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا مجموعه سالن ورزشی و استخر واقع در پایانه ائل گولی را از طریق مزایده و بصورت اجاره ، با شرایط و جزئیات مندرج در اسناد مزایده، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir)) به شماره 5000093772000002 واگذار نماید.
1400/07/08
آرشیو Print RSS