پیام سال رهبری
 
 نقشه مترو
 
  معرفی ایستگاهها

 

ایستگاه های خط یک قطار شهری تبریز  در یک نگاه

 

ردیف

شماره ایستگاه

نام ایستگاه

نوع ایستگاه

تعداد طبقات

تعدا ورودی

مساحت زیربنا ایستگاهها (متر مربع)

روش اجرا

1

ایستگاه 1

ائل گولی

هم سطح

- 2

5550

and cover

2

ایستگاه 2

سهند

کم عمق

2 2

4760

and cover

3

ایستگاه 3

امام رضا(ع)

کم عمق

2 2

4740

and cover

4

ایستگاه 4

خیام

کم عمق

2 2

4840

and cover

5

ایستگاه 5

29بهمن

ارتفاعی

2 2

7245

 

6

ایستگاه 6

استاد شهریار

ارتفاعی

2 2

6500

 

7

ایستگاه 7

دانشگاه

عمیق

2 2

8319

 

8

ایستگاه 8

آبرسان

عمیق

3 2

5460

 

9

ایستگاه 9

سالارملّی

عمیق

3 2

3941

 

10

ایستگاه 10

شهید بهشتی

عمیق

2 2

8107

 

11

ایستگاه 11

میدان ساعت

عمیق

3 3

10680

 

12

ایستگاه 12

میدان کهن

عمیق

3 3

13177

 

13

ایستگاه 13

قونقا

عمیق

3 3

11411

 

14

ایستگاه 14

گازران

عمیق

3 2

12493

 

15

ایستگاه 15

لاله

عمیق

3 2

10895

 

16

ایستگاه 16

امام حسین(ع)

عمیق

2 3

9593

 

17

ایستگاه 17

شهید باکری

کم عمق

2 4

6657

 

18

ایستگاه 18

نور

هم سطح

2 2

5483