پیام سال رهبری

 
  نقشه مترو

 
پیشینه مطالعات

مقدمه

تبریز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است. این شهربزرگ‌ترین شهر منطقه شمال‌غرب کشور بوده و قطب اداری، ارتباطی، بازرگانی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته می‌شود. تبریز به دلیل جای دادن بسیاری از کارخانه‌های مادر و بزرگ صنعتی در خود و نیز وجود بیش از ۶۰۰ شرکت قطعه‌ساز در آن، دومین شهر آلوده و نیز دومین شهر صنعتی در ایران پس از تهران به‌شمار رفته و به دلیل صنعتی‌بودن، یکی از مهم‌ترین شهرهای مهاجرپذیر کشور محسوب می‌شود همچنین این شهر رتبه دوم برج سازی را در بین شهرهای ایران داردجمعیت تبریز در سال ١٣٩٠ خورشیدی بالغ بر ٢٫٢٤٣٫٥٢١ نفر می باشد.شهر تبریز، به دلیل جذب سرمایه‌های کلان بخش خصوصی، به عنوان مهد سرمایه گذاری ایران شناخته می‌شود؛ آنچنان که به مدت پنج سال متوالی، دارنده رتبه نخست جذب سرمایه در بین شهرهای ایران است.
پیشینه مطالعات واجرای طرح سازمان قطار شهری تبریز - مترو

اولین بار در دی ماه سال 1369، موضوع مطالعه و احداث قطار شهری توسط نمایندگان محترم شهر تبریز در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و متعاقب پی گیری های استاندار وقت مقرر گردید احداث قطار شهری تبریز در برنامه کار مسئولین قرارگیرد وطی حکمی از سوی استاندار وقت،مسئول مطالعات و مجری قطار شهری تبریز انتخاب ودر محل شهرداری مستقر گردید. امّا به دلیل عدم امکان استفاده از بودجه شهرداری ونیزعدم وجود منابع دیگر برای تأمین هزینه های احداث قطار شهری موضوع مسکوت ماند. در سال 1375 مجدداً موضوع احداث قطارشهری تبریز قوت گرفته و مذاکراتی توسط استاندار وقت با شرکت اشکودا( اتریش) انجام و مقرر گردیدکه اطلاعات مربوط به حجم ترافیک خیابانهای اصلی شهر به نمایندگان شرکت مذکور تحویل داده شودکه بررسی های لازم کارشناسی را معمول دارند ولی به علت مسائل سیاسی فی مابین مجدداً پی گیری طرح قطار شهری به حالت رکود بازگشت.
در سال1379 شهرداری تبریز مطالعات جامع ترافیکی شهر تبریز را به مشاور سبزینه راه واگذار نمود. مشاور مذکور در مطالعات امکان سنجی به این نتیجه رسید که سه کریدور مسافرخیز از ظرفیت قطار شهری برخوردار است.
با توجّه به رشد روزافزون سفرهای درون شهری درتبریز وضرورت استفاده از سامانه حمل ونقل ریلی در راستای کاهش مشکلات ترافیکی، مطالعات خطوط قطارشهری تبریز انجام و شبکه قطارشهری تبریز شامل 4مسیر، جمعاً 60کیلومتر و63 ایستگاه طراحی گردید.


پیشینه مطالعات واجرای طرح سازمان قطار شهری تبریز (مترو)

                بازگشت