پیام سال رهبری
 
 نقشه مترو
 
  درباره سازمان

ارکان سازمان قطار شهری تبریز و حومه


شورای سازمان قطار شهری تبریز و حومه
استاندار محترم استان آذربایجانشرقی: دکتر اسماعیل جبارزاده

رئیس شورای کلانشهر تبریز: دکتر شهرام دبیری اسکوئی
شهردار کلانشهر تبریز: دکتر صادق نجفی

معاون برنامه ریزی استاندار: جناب آقای دکتر مسجدی
مدیرعامل شرکت کوثر آذربایجان: جناب آقای مهندس حسن مهر آمیزهیئت مدیره سازمان قطار شهری تبریز و حومه

معاون امور عمرانی استاندار و رئیس هیئت مدیره سازمان قطار شهری تبریز:    مهندس  محمد صادق پور مهدی

شهردار کلانشهر تبریز و عضو هیئت مدیره سازمان:   دکتر صادق نجفی

مدیر عامل برق منطقه ای آذربایجان: مهندس  علی بهاروند

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه:  جناب آقای مهندس جواد انصاری

جناب آقای مهندس داود نوشاد: عضو هئیت مدیره