پیشنهادات
 
  آمار سایت
مهمان : 5
امروز : 168
ديروز : 199
ماه : 8769
 
تاریخ : چهارشنبه 21 آذر 1397     |     کد : 629

آگهی مزایده عمومی فروش و واگذاری تعداد 64 واحد تجاری و 29 واحد خدماتی از مجتمع تجاری و خدماتی عتیق و

آگهی مزایده عمومی فروش و واگذاری تعداد 64 واحد تجاری و 29 واحد خدماتی از مجتمع تجاری و خدماتی عتیق و تعداد 10 واحد تجاری از مجتمع صدرا و سایر املاک متعلق به سازمان قطار شهری تبریز و حومه در سطح شهر تبریز بشرح مندرج در اسناد مزایده

آگهی مزایده عمومی (شماره 3-97)

1-        مزایده گذار : سازمان قطار شهری تبریز و حومه به نشانی : تبریز بلوار 29 بهمن

تلفن : 8-33290001-041      فاکس : 33290066-041

2-        موضوع مزایده : عبارتست از فروش و واگذاری تعداد 64 واحد تجاری و 29 واحد خدماتی از مجتمع تجاری و خدماتی عتیق و تعداد 10 واحد تجاری از مجتمع صدرا و سایر املاک متعلق به سازمان قطار شهری تبریز و حومه در سطح شهر تبریز بشرح مندرج در اسناد مزایده

3-       نوع تضمین شرکت در مزایده :

تضمین شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی می باشد که باید به یکی از شکل های ذیل به نفع سازمان قطار شهری تبریز و حومه ارائه گردد :

الف) اصل رسید بانکی واریز نقدی به حساب شماره 100100106 نزد بانک شهر شعبه اطباء تبریز بنام سازمان قطار شهری تبریز و حومه

ب) ضمانتنامه بانکی به نفع مزایده گذار

ج) ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

د) انواع اوراق مشارکت

4-       محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، محل تحویل و گشایش پیشنهادها :

الف : از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که داوطلب شرکت در مزایده می باشند دعوت می شود از تاریخ نشر آگهی تا تاریخ 97/10/04 جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ -/300.000 ريال واریزی به حساب جاری 9100065 بنام سازمان قطار شهری تبریز و حومه، نزد بانک سپه شعبه 29 بهمن تبریز (این مبلغ غیر قابل استرداد است) به نشانی ذیل مراجعه نمایند :

تبریز - بلوار 29 بهمن - سازمان قطار شهری تبریز و حومه امور بازرگانی

تلفن : 8-33290001-041 فاکس : 33290066-041

ب : شرکت کنندگان در مزایده باید پیشنهادهای خود را تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. پیشنهادهای واصله در ساعت 15 همان روز در اتاق کمیسیون گشایش و رسیدگی خواهد شد.

(به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر فوق واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد).

ضمناً آگهی مزایده در سایت سازمان به نشانی www.tabrizmetro.ir موجود است و هزینه آگهی مزایده، به نسبت قیمت پایه هر واحد به کل قیمت پایه مزایده برعهده برنده مزایده می باشد.

روابط عمومی سازمان قطار شهری تبریز و حومه
نوشته شده در   چهارشنبه 21 آذر 1397  توسط   مدیر سایت سازمان قطار شهری تبریز    تعداد بازدید  146
PDF چاپ