پیشنهادات و انتقادات
 
  آمار سایت
مهمان : 0
امروز : 0
ديروز : 530
ماه : 39554
 
تاریخ : سه شنبه 16 اسفند 1401     |     کد : 1178

شرایط عمومی، اختصاصی و رسته های شغلی اعلام شد

شرکت تعاونی خدمات 6489 همشهری تبریز شرایط به کارگیری و رسته های شغلی مورد نیاز سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری تبریز و نیز نیروهای مورد نیاز برای نگهبانی در مجموعه شهرداری تبریز را اعلام کرد.

متقاضیان میتوانند با در نظر گرفتن شرایط مشروح ذیل و مطالعه جداول نیازمندی های شغلی (صفحه بعد) درخواست خود را از طریق پورتال http://hamshahri6489tabriz.ir/ صرفاً برای یکی از مشاغل از روز سه شنبه مورخه 1401/12/16 تا 1401/12/26 و ارائه مدارک لازم بارگذاری و ثبت نمایند.

شرایط عمومی:
تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران/ تدیّن به یکی از ادیان رسمی کشور/ معتقد و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران/ تایید صلاحیت توسط مبادی ذی‌ربط/ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها و نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری یا محرومیت از حقوق اجتماعی/ داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم غیر پزشکی/ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ قانونی استخدام در ادارات، سازمانهای دولتی، موسسات عمومی و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ/ نداشتن اشتغال در موسسات عمومی یا دولتی، مطابق قانون منع تسری بیش از یک شغل
شرایط اختصاصی:
جنسیت متقاضیان برای همه رسته های شغلی، با توجه به شرایط کاری، صرفاً مذکر می باشد.
داشتن حداکثر سن 30 سال (تبصره: ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻦ اﻓﺮاد بر اساس اوﻟﯿﻦ روز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در سایت می باشد).
داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار منطبق با استانداردهای طب کار برای مشاغل مربوطه که در آن شغل بکارگیری می شود.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ صرفاً بر اساس زﻣﺎن ثبت نام خواهد بود. همچنین تاریخ فراغت از ﺗﺤﺼﯿﻞ نیز بر اساس ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺪرج در ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ می‌باشد.
حداقل معدل قابل قبول مندرج برای مقطع تحصیلی دیپلم 12 و مقاطع تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر برای دانشگاه سراسری 14 و برای سایر دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم (پیام نور، آزاد، غیرانتفاعی و علمی کاربردی و ...) حداقل 16 می باشد.
متقاضیان ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در فراخوان ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ و گرایش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و همچنین ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﮔﺮاﯾﺶ تحصیلی و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﻣﺸﺎﻏﻞ مندرج ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. همچنین ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ آن‌ها ذکر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ شد.
متقاضیان بایستی بومی شهرستان تبریز باشند.
تبصره 1: برای رسته شغلی نگهبانی متولدین 1370/12/01 تا 1378/12/29 مجاز به ثبت نام می باشند. (23 تا 30 سال)
تبصره 2: برای رسته شغلی نگهبانی، حداقل قد قابل قبول 175 سانتیمتر و شاخص توده بدنی (BMI) بین 18 تا 30 بر اساس نظریۀ طب کار، مورد قبول خواهد بود.
تبصره 3: برای رسته شغلی نگهبانی، معافیت پزشکی مورد قبول نخواهد بود.
 
ملاحظات:
پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت بوده که پس از طی مراحل اداری به ترتیب اولویت تا سقف نیازمندی، دعوت بکار خواهند شد./ شهرداری تبریز و سازمان حمل و نقل ریلی هیچگونه تعهدی در قبال استخدام متقاضیان حائز شرایط ندارند و بکارگیری پذیرفته شدگان صرفاً در قالب قراردادی، از طریق شرکت تعاونی همشهری و شرکتهای پیمانکاری مربوط خواهد بود./ در صورتیکه در هر مرحله از مصاحبه تخصصی، مراحل اداری و یا حین اشتغال اثبات شود که متقاضی حائز یکی از شرایط همکاری نبوده یا اطلاعات خلاف واقع در فرم ثبت نام ارائه نموده است، ادامه مراحل اداری متوقف و همکاری ایشان با شرکت مربوطه کان لم یکن تلقی می گردد./ پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 5 روزکاری پس از اعلام رسمی از طریق مبادی ذیربط نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده اقدام نمایند. بدیهی است عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی تلقی خواهد شد./ برنامه‌کاری پذیرفته شدگان در همه رسته‌های شغلی به صورت شیفتی خواهد بود.
 نوشته شده در   سه شنبه 16 اسفند 1401  توسط   کارشناس روابط عمومی    تعداد بازدید  16388
PDF چاپ چاپ