پیشنهادات
 
  آمار سایت
مهمان : 0
امروز : 122
ديروز : 205
ماه : 8227
 
تاریخ : شنبه 18 آذر 1396     |     کد : 523

آگهی مزايده عمومي فروش اقلام ضايعاتي موجود در انبار کارخانه سگمنت سازمان قطار شهري تبريزوحومه

فروش اقلام ضايعاتي موجود در انبار کارخانه سگمنت سازمان قطار شهري تبريز و حومه

آگهی مزايده عمومي

شماره  3-96

1-    مزایده گذار : سازمان قطار شهری تبریز و حومه به نشانی : تبریز بلوار 29 بهمن

تلفن : 8-33290001-041      فاکس : 33290066-041

2-    موضوع مزايده : عبارت است از فروش اقلام ضايعاتي موجود در انبار کارخانه سگمنت سازمان قطار شهري تبريز و حومه مطابق جدول ذيل :

رديف

شرح اقلام

مقدار حدودي

واحد

محل استقرار

1

ضايعات آهني

180.800

کیلوگرم

انبار سگمنت

2

ضايعات مسي

2582

كيلوگرم

انبار سگمنت

3

قرقره چوبي مخصوص کابل

بزرگ

7

عدد

انبار سگمنت

متوسط

7

عدد

انبار سگمنت

کوچک

7

عدد

انبار سگمنت

4

ضايعات آلومينيومي

200

كيلوگرم

انبار سگمنت

5

تکه های ورق سقفی پلی کربنات

100

کیلوگرم

انبار سگمنت

6

چسب رازی در حلب های 4 کیلویی

226

حلب 4 کیلویی

انبار سگمنت

7

چسب آکواریومی سیلیکونی رازی

6.500

تیوب

انبار سگمنت

 

3-    نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده :

تضمین شرکت در مزایده مطابق مبلغ ارائه شده در اسناد مزایده که باید به یکی از شکلهای زیر بنفع سازمان قطار شهری تبریز و حومه ارائه گردد :

الف) اصل رسید بانکی واریز نقدی به حساب شماره 100100106 نزد بانک شهر شعبه اطباء تبریز بنام سازمان قطار شهری تبریز و حومه

ب) ضمانتنامه بانکی به نفع مزایده گذار

ج) ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

د) انواع اوراق مشارکت

4-    محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، محل تحویل و گشایش پیشنهادها :

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که داوطلب شرکت در مزایده می باشند دعوت می شود پس از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ -/300.000 ريال واریزی به حساب جاری 9100065 بنام سازمان قطار شهری تبریز و حومه نزد بانک سپه شعبه 29 بهمن تبریز (این مبلغ غیر قابل استرداد می باشد) به نشانی ذیل مراجعه نمایند :

تبریز - بلوار 29 بهمن - سازمان قطار شهری تبریز و حومه امور بازرگانی

تلفن : 8-33290001-041 فاکس : 33290066-041

5-             شرکت کنندگان در مزایده باید پیشنهادهای خود را تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 96/10/12 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. پیشنهادهای واصله در ساعت 15 همان روز در اتاق کمیسیون گشایش و رسیدگی خواهد شد.

(به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر فوق واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

ضمناً آگهی مزایده در سایت سازمان به نشانی www.tabrizmetro.ir موجود است و هزینه آگهی مزایده برعهده برنده مزایده می باشد.

                                    

                                             روابط عمومی سازمان قطار شهری تبریز و حومهنوشته شده در   شنبه 18 آذر 1396  توسط   مدیر سایت سازمان قطار شهری تبریز    تعداد بازدید  406
PDF چاپ