عکس های گروه بنرهای ایستگاهها
 
 
اوج دقت در عمق تبریز
اوج دقت در عمق تبریز
پایان حفاری دو رشته تونل عمیق حد فاصل فلکه جانبازان تا سه راه امین را به همشهریان گرامی تبریک می گوی
پایان حفاری دو رشته تونل عمیق حد فاصل فلکه جانبازان تا سه راه امین را به همشهریان گرامی تبریک می گوییم
پایان حفاری دو رشته تونل عمیق حد فاصل فلکه جانبازان تا سه راه امین را به همشهریان گرامی تبریک می گوی
با مترو شهری مدرن و کم ترافیک در انتظار همشهریان عزیز
با مترو شهری مدرن و کم ترافیک در انتظار همشهریان عزیز
مترو وسیله حمل ونقل سریع و ارزان
مترو وسیله حمل ونقل سریع و ارزان
پیام و شعار مقام معظم رهبری برای سال 1391
پیام و شعار مقام معظم رهبری برای سال 1391
مشخصات دپوهای خط یک قطار شهری( دپوی ائل گلی و دپوی لاله)
مشخصات دپوهای خط یک قطار شهری( دپوی ائل گلی و دپوی لاله)
مشخصات پروژه تونل عمیق خط یک قطار شهری تبریز
مشخصات پروژه تونل عمیق خط یک قطار شهری تبریز
پایان ساخت 98% دپوی ائل گلی
پایان ساخت 98% دپوی ائل گلی
آخرین وضعیت اجرائی ایستگاههای خط یک قطار شهری تبریز
آخرین وضعیت اجرائی ایستگاههای خط یک قطار شهری تبریز
اهم اقدامات انجام شده درسال 90
اهم اقدامات انجام شده درسال 90
1 از 2‏