پیشنهادات و انتقادات
 
  آمار سایت
امروز : 303
دیروز : 477
ماه جاری : 1307
کل : 1424907
 
آرشیو سخن روز

کلمه کلیدی
:
 از
 تا


بجز از علی که آرد پسری ابوالعجائب / که علم کند به عالم شهدای کربلا را ** استاد شهریار**(2637)
بجز از علی که آرد پسری ابوالعجائب / که علم کند به عالم شهدای کربلا را ** استاد شهریار**
چهارشنبه یازدهم دي 1392
نگردد با تو تقوا،دوست، تو هم کاسه آزی / نباشد با تو دین، انباز، تا انباز شیطانی**پروین اعتصامی**(2282)
نگردد با تو تقوا،دوست، تو هم کاسه آزی / نباشد با تو دین، انباز، تا انباز شیطانی**پروین اعتصامی**
چهارشنبه یازدهم دي 1392
ای برسریر مُلک ازل تا ابد خدا/ وصف تو از کجا و بیان من از کجا** استاد شهریار**(2256)
ای برسریر مُلک ازل تا ابد خدا/ وصف تو از کجا و بیان من از کجا** استاد شهریار**
چهارشنبه یازدهم دي 1392
توبه برلب،سبحه برکف،دل پرازشوق گناه/معصیت را خنده می آید زاستغفار ما**صائب تبریزی**(2688)
توبه برلب،سبحه برکف،دل پرازشوق گناه/معصیت را خنده می آید زاستغفار ما**صائب تبریزی**
چهارشنبه یازدهم دي 1392
این همان تبریز کاندر دوره های انقلاب/ پیشتاز جنگ بود و پهلوان داستان** استاد شهریار**(2364)
این همان تبریز کاندر دوره های انقلاب/ پیشتاز جنگ بود و پهلوان داستان** استاد شهریار**
چهارشنبه یازدهم دي 1392
شهریارا ! بی حبیب خود نمی کردی سفر/ این سفر راه قیامت می روی تنها چرا **استاد شهریار**(2568)
شهریارا ! بی حبیب خود نمی کردی سفر/ این سفر راه قیامت می روی تنها چرا **استاد شهریار**
چهارشنبه یازدهم دي 1392
بگذر از بحر و زفرعون هوی مندیش/ دهر،دریا و تو چون موسی عمرانی** پروین اعتصامی**(2388)
بگذر از بحر و زفرعون هوی مندیش/ دهر،دریا و تو چون موسی عمرانی** پروین اعتصامی**
چهارشنبه یازدهم دي 1392
به جامه هاى سیه كودكان كو دیدم / دلم به یاد اسیران كربلا خون شد** استاد شهریار**(2198)
به جامه هاى سیه كودكان كو دیدم / دلم به یاد اسیران كربلا خون شد** استاد شهریار**
چهارشنبه یازدهم دي 1392
به هوش باش که با عقل و حکمت محدود / کمال مطلق گیتی کجا توانی یافت **استاد شهریار**(2270)
به هوش باش که با عقل و حکمت محدود / کمال مطلق گیتی کجا توانی یافت **استاد شهریار**
چهارشنبه یازدهم دي 1392
دل چون تنور خواهد سخنان پخته لیکن / نه همه تنور، سوز دل شهریار دارد**استاد شهریار**(2305)
دل چون تنور خواهد سخنان پخته لیکن / نه همه تنور، سوز دل شهریار دارد**استاد شهریار**
چهارشنبه یازدهم دي 1392
12