پیشنهادات
 
  آمار سایت
مهمان : 6
امروز : 89
ديروز : 181
ماه : 6477
 
 آرشیومناقصات
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

آگهي فراخوان عمومي اجراي ایستگاه دانشگاه (شماره 7) خط يك قطار شهري تبريز و حومه و مجتمع تجاری و خدما

سه شنبه 17 تير 1393

آگهي فراخوان عمومي اجراي ایستگاه دانشگاه (شماره 7) خط يك قطار شهري تبريز و حومه و مجتمع تجاری و خدما

چهارشنبه 11 تير 1393

فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی (تنظیفات ، تشریفات و پذیرایی، طبخ و توزیع غذا و مراقبت و نگهد

شنبه 7 تير 1393

فراخوان مناقصه عمومی نصب، تست و راه اندازی تجهیزات LPS غربی ایستگاه استاد شهریار (ایستگاه شماره 6) و

دوشنبه 2 تير 1393

فراخوان آگهی ارزيابي كيفي عملیات اجرایی احداث ایستگاه میدان ساعت (شماره 11 ) خط یک قطار شهری تبریز

يکشنبه 28 ارديبهشت 1393

تجدید فراخوان ارزيابي انجام خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول سیستم تهویه خط یک قطار شهري تبريز از ایست

چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393

تجدید آگهی شناسایی پیمانکارشناسایی وارزیابی پیمانکاران واجد شرایط، در زمینه تعمیر و نگهداری ناوگان خ

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393

فراخوان ارزيابي انجام خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول سیستم تهویه خط یک قطار شهري تبريز
از ایستگ

چهارشنبه 20 فروردين 1393

تجدید فراخوان ارزيابي انجام خدمات مهندسی مشاور كارفرما برای پروژه طرح و ساخت سیستم تهویه فاز اول خط

سه شنبه 19 فروردين 1393

فراخوان تجدید مناقصه عمومی مهندسی مجدد ، تامین ، نصب ، تست و راه اندازی 42 دستگاه استاپر ثابت و متح

دوشنبه 11 فروردين 1393