پیشنهادات و انتقادات
 
  آمار سایت
مهمان : 0
امروز : 516
ديروز : 875
ماه : 37584
 
تاریخ : سه شنبه 3 دي 1392     |     کد : 236

برنامه جامع جلسات کنترل پروژه در دی ماه 1392

روز

تاريخ

ساعت

محل

موضوع

یکشنبه

1/10/92

9

سالن جلسات

کمیته بهره برداری

دوشنبه

2/10/92

----

-----

--------

سه شنبه

3/10/92

11

سالن جلسات

کنترل پروژه L2 و ایستگاه 17

چهارشنبه

4/10/92

9

سالن جلسات

کنترل پروژه ایستگاه 29 بهمن

پنج شنبه

5/10/92

جمعه

6/10/92

----

-----

--------

شنبه

7/10/92

11

سالن جلسات

کنترل پروژه ایستگاههای 1 الی 4

یکشنبه

8/10/92

9

11

سالن جلسات

کمیته بهره برداری

طاهر بنای لیلان

دوشنبه

9/10/92

9

11

سالن جلسات

راهبری اجرائی تونل عمیق

پیگیری بازرگانی

سه شنبه

10/10/92

----

-----

--------

چهارشنبه

11/10/92

9

11

سالن جلسات

پیگیری و کنترل پروژه فاز 2

کنترل پروژه بهفخر

پنج شنبه

12/10/92

----

-----

--------

جمعه

13/10/92

----

-----

--------

شنبه

14/10/92

یکشنبه

15/10/92

9

11

سالن جلسات

کمیته بهره برداری

کمیته روابط عمومی

دوشنبه

16/10/92

9

11

سالن جلسات

راهبری خط 2

کنترل پروژه ملی ساختمان

سه شنبه

17/10/92

9

11

سالن جلسات

کنترل پروژه ریل بندر

کنترل پروژه پاد رعد

چهارشنبه

18/10/92

9

11

سالن جلسات

کمیته راهبری قرارداد ملی ساختمان

کنترل پروژه برسان

پنج شنبه

19/10/92

جمعه

20/10/92

----

-----

--------

شنبه

21/10/92

9

سالن جلسات

کنترل پروژه روسازی مسیر فاز 2

یکشنبه

22/10/92

9

11

سالن جلسات

کمیته بهره برداری

کنترل پروژه خط 2

دوشنبه

23/10/92

9

11

سالن جلسات

سیاست گذاری و پیگیری ماموریتهای واحد تحقیق و توسعه

پیگیری بازرگانی

سه شنبه

24/10/92

9

10

سالن جلسات

هماهنگی با مشاور تونل عمیق

کنترل پروژه تونل عمیق

چهارشنبه

25/10/92

9

11

سالن جلسات

پیگیری و کنترل پروژه فاز 2

کنترل پروژه زعیم

پنج شنبه

26/10/92

سالن جلسات

جمعه

27/10/92

----

-----

--------

شنبه

28/10/92

11

سالن جلسات

کنترل پروژه ایستگاه آبرسان

یکشنبه

29/10/92

----

-----

--------

دوشنبه

30/10/92

9

11

سالن جلسات

کنترل پروژه عمران آذرستان

پیگیری بازرگانینوشته شده در   سه شنبه 3 دي 1392  توسط   مدیر سایت سازمان قطار شهری تبریز    تعداد بازدید  947
PDF چاپ چاپ