واحد سازمانی
جعفر محمودی مقدم
نام کارمند :جعفر نام خانوادگی:محمودی مقدم
سمت سازمانی :مدیر دفتر امور قراردادها شماره تماس :33290006
 
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: جعفر محمودی مقدم نام پدر:    اسد     تاریخ تولد: 1351
سمت سازمانی: مدیر دفتر قراردادها
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسي عمران
سابقه خدمت (به سال):   23 سال
 
خلاصه سوابق اجرایی و مدیریتی
سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی        کارشناس دفتر قراردادها                     1380-1386
سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی        مسوول دفتر قراردادها                         1387-1389
سازمان قطار شهری تبریز و حومه                      مسوول دفتر قراردادها                              1390-1391
سازمان قطار شهری تبریز و حومه                       مدیر دفتر قراردادها                                 1392-تاکنون
       سایر :
  • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب (خاتمه همکاری )
  • تدریس در دانشگاه جامع علمی- کاربردی (خاتمه همکاری )
  • تدریس در مجتمع آموزشی آذربایجان (وزارت نیرو )