واحد سازمانی
اصغر باقری فر
نام کارمند :اصغر نام خانوادگی:باقری فر
سمت سازمانی :معاون مالی، پشتیبانی و توسعه منابع انسانی شماره تماس :04133290208
 مشخصات فردی
 نام و نام خانوادگی: اصغر باقری فر  نام پدر: نور محمد تاریخ تولد: 1348
سمت سازمانی: معاون مالی پشتیبانی و توسعه منابع انسانی سابقه خدمت (به سال):   29 سال
مدرک تحصیلی: کارشناسی حقوق قضایی
 
سوابق اجرایی و مدیریتی
مسئول امور اداری شبکه آبرسانی سد ستارخان اهر (قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیاء، موسسه انبیاء 1375-1378
مدیر اداری و مدیر دایرة حقوقی مؤسسه انبیاء (قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیاء) 1379-1389
مدیر اداری و مدیر حقوقی و املاک سازمان قطار شهری تبریز 1389-1391
معاونت مالی، پشتیبانی و توسعة منابع انسانی سازمان قطار شهری تبریز و حومه 1391- تاکنون
 

دانلود رزومه و سوابق تحصیلی، اجرایی و مدیریتی معاون مالی، پشتیبانی و توسعه منابع انسانی- اصغر باقری فر