واحد سازمانی
مسعود موسی زاده
نام کارمند :مسعود نام خانوادگی:موسی زاده
سمت سازمانی :مدیر سرمایه انسانی شماره تماس :04133290001
مشخصات فردی
نام: مسعود نام خانوادگی: موسی زاده تاریخ تولد: 1358
نوع قرارداد: قراردادی (کار معین) سابقه خدمت: 25 سال سمت: مدیر سرمایه انسانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بیمه
خلاصهای از سوابق اجرایی و مهارتها
- مدیر منابع انسانی شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز
- مسئول املاک سازمان قطار شهری تبریز و حومه