واحد سازمانی
علیرضا  دهقان زاده
نام کارمند :علیرضا نام خانوادگی:دهقان زاده
سمت سازمانی :مدیر آموزش شماره تماس :04133290001
مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: علیرضا دهقان‌زاده نام پدر: خسرو
سمت سازمانی: مدیر آموزش سابقه خدمت: 11 سال
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق – قدرت تاریخ تولد: 1365
 

خلاصه‌ای از سوابق کاری

 - مدیر آموزش (فروردین 1401 – ادامه دارد)
 - مسئول فنی برق (از سال 1395-ادامه دارد)
 - کارشناس فنی برق و انرژی (1392-1395)
 - داری پروانه طراحی و نظارت (پایه 2) از سازمان نظام مهندسی ساختمان
 - دبیر کمیته اجرایی زون تخصصی حمل و نقل نهمین نمایشگاه ربع‌رشیدی (رینوتکس - 1400)
- نماینده کارکنان سازمان در کمیته انضباط کار سازمان (1398- ادامه دارد)

خلاصه‌ای از سوابق آموزشی و پژوهشی

 - دانش‌آموخته ممتاز مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با معدل الف
 - چاپ 11 مقاله در مجلات علمی معتبر بین‌المللی
 - ارائه 6 مقاله در کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی
 - تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از سال 1389
 - مشارکت در ترجمه یک جلد کتاب تخصصی با عنوان «اینورترهای چند سطحی، ساختارها و روش کنترلی»

لیست مقالات منتشر شده

[1] A .R. Dehghanzadeh, V. Behjat, M.R. Banaei, “Double Input Z-source Inverter Applicable in Dual-Star PMSG Based Wind Turbine”, International Journal of Energy and Power Systems- Elsevier, vol. 82, pp. 49-57, 2016.
[2] M.R. Banaei, A.R. Dehghanzadeh, A. Fazel, A. Baghbany Oskouei, " A Switching Algorithm for Single Z-Source Boost Multilevel Inverter with Ability of Voltage Control", IET Power Electronics, Vol. 6, Issue 7, pp. 1350 – 1359, August 2013.
[3] M.R. Banaei, A.R. Dehghanzadeh, E. Salary, H. khounjahan, R. Alizadeh, "Z-source Based Multilevel Inverter with Reduction of Switches", IET Power Electronics, Vol. 5, Issue 3, pp. 385-392, March 2012.
[4] M.R. Banaei, A. Baghbany Oskouei, A.R. Dehghanzadeh, "Extended switching algorithms based space vector control for five-level quasi- Z-source inverter with coupled inductors ", IET Power Electronics, Vol. 7, Issue 6, pp. 1509-1518, June 2014.
[5] A.R. Dehghanzadeh, V. Behjat, M.R. Banaei, " Dynamic Modeling of Wind Turbine Based Axial Flux Permanent Magnetic Synchronous Generator Connected to the Grid with Switch Reduced Converter”, Ain Shams Engineering Journal-Electrical Engineering-Elsevier, accepted for publication, 2015.
[6] M.R. Banaei, H. khounjahan, E. Salary, A.R. Dehghanzadeh, "Multi Transformer Cell Inverter with Reduced DC Sources", Gazi University Journal of Science, Vol. 25, No. 3, pp. 697-705, 2012.
[7] M.R. Banaei, A.R. Dehghanzadeh, A. Baghbany Oskouei, " Boost DC-DC Converter Based Z-source Inverter with High Frequency Link", Gazi University Journal of Science, Vol. 27, No. 1, pp. 693-699, 2014.
[8] M.R. Banaei, F. Mohajel Kazemi,  A.R. Dehghanzadeh, " Control of a Novel UPFC Based on Nine Switch AC/AC Converter", Gazi University Journal of Science, Vol. 27, No. 2, pp. 795-800, 2014. (SCOPUS)
[9] V. Behjat, A.R. Dehghanzadeh, " Experimental and 3D Finite Element Analysis of a Slotless Air-Cored Axial Flux PMSG for Wind Turbine Application ", Journal of Operation and Automation in Power Engineering, Vol. 2, No. 2, pp. 121-128, 2014.
[10] A.R. Dehghanzadeh, V. Behjat, " Dynamic Modeling and Experimental Validation of a Dual-star PMSG for Low Speed Applications", Gazi University Journal of Science, Vol. 28, No. 2, pp. 275-283, 2015.
 [11] A. Baghbany, A.R. Dehghanzadeh, " Generalized Space Vector Controls for MLSZI ", Ain Shams Engineering Journal-Electrical Engineering-Elsevier, Vol. 6, pp. 1161-1169, 2015.
 [12] Mohamad Reza Banaei, Ali Reza Dehghanzadeh, " Single Z-source Based Cascaded Transformer Multilevel Inverter", 3rd Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC), Sharif University of Technology, pp. 391-396, Tehran – Iran, Feb. 2012.
[13] Mohamad Reza Banaei, Ali Reza Dehghanzadeh, " Wind Farm Based Doubly Fed Induction Generator Using a Novel AC/AC Converter", 2nd Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC), University of Tehran -Iran, pp. 398 – 402, Feb. 2011.
[14] Mohamad Reza Banaei, Ali Reza Dehghanzadeh, "DVR Based Cascaded Multilevel Z-Source Inverter", 3rd IEEE International Conference on Power and Energy (PECON), pp. 51-56, Malaysia, Nov. 2010.
[15] Mohamad Reza Banaei, Ali Reza Dehghanzadeh, " A Novel Z-Source Based Multilevel Inverter for Renewable Sources Fed DVR", Power Quality Conference (PQC), Amir Kabir University of Technology, Tehran – Iran, Sep. 2010.
[16] Seyed Hossein Hosseini, A. Baghbany Oskouei, Ali Reza Dehghanzadeh, " Multilevel Z-Source Inverter Based SVC Algorithm", International Conference on control, Automation and Systems, KOREA, Oct. 2012.
17) علیرضا دهقان­زاده، رسول اسمعیل­نژاد، علی قاسمی، "تحلیل استحصال انرژی زمین­گرمایی از کف تونل خط یک متروی تبریز"، ششمین کنفرانس انرژی­های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، صفحه 808-814، تبریز، ایران، اسفند 1396.
 

خلاصه‌ای از دوره‌های آموزشی تخصصی طی شده

 - مدیریت انرژی عمومی و تخصصی برق – سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)
 - شبکه برق بالاسری قطارهای پرسرعت - شرکت furrer +frey
 - 
تجهیزات پست­های ترکشن شرکت سشرون
 - سیستم اسکادای پست‌های برق
 - کارگاه آموزشی ریز شبکه­ها و شبکه­های هوشمند انرژی - انجمن انرژی ایران
 - کارگاه تخصصی سیستم‌های خورشیدی و بازیافت انرژی - سازمان اداری و استخدامی کشور