واحد سازمانی
بهروز  لطفی حیاتی
نام کارمند :بهروز نام خانوادگی:لطفی حیاتی
سمت سازمانی :اداره بازرسی شماره تماس :04133290001
مشخصات فردی
نام: بهروز نام خانوادگی: لطفی حیاتی تاریخ تولد: 1363
نوع قرارداد: رسمی سابقه خدمت: 14 سال سمت: مدیر بازرسی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 خلاصه ای از سوابق اجرایی
 
- رئیس کارگزینی شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز

- سرپرست املاک  شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز

- مدیر روابط عمومی  شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز