واحد سازمانی
حسین شهبازی
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:شهبازی
سمت سازمانی :اداره ارتباطات و امور بین الملل شماره تماس :09148874492
Hossein Shahbazi
Director of Public Relations of Tabriz Urban Railway Organization (TURO)

PhD in Persian language and literature from University of Tabriz        

 

 
   1July, 1985   TABRIZ   Born   
Married   Marital status
Ph.D. in Persian language and literature   Degree   
University OF Tabriz   Education   
hossein.shahbazi64@yahoo.com / hs.turo1364@gmail.com 
https://www.linkedin.com/in/dr-hossein-shahbazi-14577877/
https://www.researchgate.net/profile/Hossein-Shahbazi-4 
 
   Contact
  Hossein Shahbazi has been working full-time as the director of public relations and international affairs in Tabriz Urban Railway Organization (TURO) since 2011. In 2019, he received his PhD in the field of Persian language and literature from Tabriz University and works as a Persian language professor part-time in the Department of Persian Language and Literature of Tabriz University. Hossein researches in the fields of Persian language and literature, Sufism, comparative mysticism (Judaism, Islam and Christianity), mystical literature, familiarity with ancient Persian texts, familiarity with Arabic texts and history of religion, history of Kabbalah philosophy and mysticism of Islam. Slow His book titled "A comparative study of Sufism, Kabbalah and Gnosticism"(1) was published in 2019 by Zavvar Publishing in Tehran. This book is considered an important and valuable source in understanding the mysticism of monotheistic religions. In addition to his mother tongue, which is Turkish, Hossein Shahbazi is also proficient in Persian, Arabic, and English, and organizes Persian language courses for Arabic students studying in Iranian universities.

(1): https://www.worldcat.org/title/1142101480
About
 
 

 
مشخصات فردی
نام: حسین نام خانوادگی: شهبازی تاریخ تولد: 1364
نوع قرارداد: رسمی سابقه خدمت: 13 سال سمت: مدیر روابط عمومی
مدرک تحصیلی و دانشگاه:   دکترای تخصصی زبان وادبیات فارسی از دانشگاه سراسری تبریز

 hossein.shahbazi64@yahoo.com / hs.turo1364@gmail.com :Email

خلاصهای از سوابق اجرایی و مهارتها

- استخدام متروی تبریز از سال 1390
- عضو پیوسته اتحادیه قطارهای شهری کشور کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی اتحادیه قطارهای شهری کشور ایران
- رئیس فرهنگی، اجتماعی و روابط عمومی از سال 1393 تا 1398
- مدیر روابط عمومی از سال 1399 تاکنون
- مدیر سایت سازمان حمل ونقل ریلی و ادمین کانال‌های فضای مجازی متروی تبریز
- تألیف کتاب حمل و نقل ریلی تبریز به همراه همکاران در سال 1400 در قالب طرح پژوهشی
- آشنایی کامل به نرم افزارهای ادوب برای طراحی و ساخت و مونتاژ فیلم
- گواهینامه دوره‌های فرهنگی بیش از 300 ساعت در شهرداری کلانشهر تبریز
- گواهینامه آموزش‌های هفت‌گانه رایانه از سازمان برنامه ریزی استان آذربایجانشرقی
- آشنایی و تسلط کافی به زبان عربی و انگلیسی
  • ‌خلاصه ای از سوابق آموزشی و پژوهشی


- دانش‌آموخته دکتری تخصصی زبان وادبیات فارسی از دانشگاه تبریز با معدل 18.25 و درجه عالی رساله با نمره 20
- دارای مدرک بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان از بنیاد سعدی- وزارت علوم
- داور مجلات علمی پژوهشی وزارتی کشور: - داور اصلی وثابت مجله پژوهشنامه عرفان ( علمی‌پژوهشی) وزارت علوم و (ISC) با گواهی‌نامه الکترونیکی
http://erfanmag.ir/revcert.php?id=13353.142890261.691440199
- داور مجله پژوهش‌ های علم و دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
- داور مجله علمی پژوهشی الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان (ISC) ( وزارتی)
- داور مجله علمی پژوهشی پژوهش‌های نهج‌البلاغه، بنیاد بین‌المللی نهج البلاغه، (ISC) ( وزارتی)
- فرد مهم علمی انتخابی پایگاه استنادی سیولیکا https://civilica.com/p/200258/
 

مقالات علمی چاپ شده:

1) مقاله علمی پژوهشی وزارتی  (ISC)( بررسی تطبیقی خیر وشر در تصوف اسلامی وقبالای یهودی)، مجله ادیان و عرفان دانشگاه تهران، (بهاروتابستان 1397): https://jrm.ut.ac.ir/article_69874.html

2) مقاله علمی پژوهشی وزارتی با نمایه (ISC) ( بررسی تطبیقی نماددرخت عرفانی در قبّالا و تصوف) ( نشریه معرفت ادیان-موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی-حوزه علمیه قم) (تابستان 1397):
http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/363

3) مقاله علمی پژوهشی وزارتی با نمایه (ISC) ( بررسی تطبیقی منازل سلوک عرفانی در تصوف اسلامی و عرفان یهود) (نشریه الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان) ( بهارو تابستان 1397): https://coth.ui.ac.ir/article_22888.html

4) مقاله علمی پژوهشی وزارتی با نمایه (ISC) ( بررسی تطبیقی انسان خداگونه در تصوف، قبالا و گنوسی) ( نشریه معرفت ادیان-موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی-حوزه علمیه قم) (تابستان 1399):
http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/532

5) مقاله علمی پژوهشی وزارتی با نمایه در (ISC)( دگردیسی گنوسی از اندیشه تا آیین)، پژوهش‌های علم و دین – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: https://elmodin.ihcs.ac.ir/article_6608.html

6) مقاله علمی پژوهشی با نمایه (ISC) (بررسی تطبیقی «تبعید روح» در روایت تصوّف اسلامی و گنوسی)، نشریة پژوهش‌نامة عرفان، (پاییز و زمستان، 1400)

7) مقالة علمی پژوهشی  با نمایه (ISC) ( پژوهشی بر نکته‌های نویافتة محل زندگی خاقانی و جغرافیای تاریخی تبریز (براساس سفینه تبریز)(نشریه زبان وادب فارسی دانشگاه تبریز)( بهار وتابستان 1395):
https://perlit.tabrizu.ac.ir/article_5632.html

8) مقاله علمی پژوهشی، با نمایه (ISC) (بررسی اغراض ثانویه معانی، بیان و مختصات سبکی عبهر العاشقین) از فصلنامه بهار ادب (سبک شناسی نظم و نثر)( شماره 28، تابستان94):
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=251028

9) مقاله علمی پژوهشی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی « نقد وبررسی بدعت ها و انحرافات صوفیه در رساله قشیریه و تحلیل و مقابله با منابع شیعه اثنا عشریه» از فصلنامه بهارستان سخن دانشگاه آزاد خوی(تابستان 1394)(شماره 27)

10) مقاله علمی پژوهشی بین‌المللی وزارتی و ‌ isi در نشریه انگلیسی زبان Religious Inquiries دانشگاه ادیان و مذاهب قم؛
 10) Gnosticism from Thought to Religion, Volume 9, Issue 18, summer and autumn 2020, Pages 5-24. (Religious Inquiries) University of Religions and Denominations (URD), (ISI) و (ISC): http://ri.urd.ac.ir/article_130009.html

11) مقاله علمی پژوهشی وزارتی با نمایه (ISC) ( بررسی اندیشة کلامی «خیر و شر» در مکتب گنوسی) ( نشریه معرفت ادیان-موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی-حوزه علمیه قم) (1401)

12) مقاله علمی ترویجی (بررسی اغراض ثانوی کلام در منطق الطیر عطار نیشابوری) (فصلنامه علامه؛ نشریه موسسه تحقیقاتی علوم اسلامی – انسانی دانشگاه تبریز) سال نوزدهم، شماره پیاپی 60، بهار 1399.
 

سوابق تدریس

  • استاد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان دانشگاه اورمیه- دانشجویان ارشد و دکترا- (عرب زبان)
  • استاد درس فارسی دانشگاه صنعتی سهند
  • استاد برگزاری دوره های مکاتبات اداری، دانشگاه خوارزمی
  • استاد دروس فارسی و عربی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
  • استاد دروس «شیوه نگارش در روابط عمومی»، «مقاله نویسی و گزارش نویسی»، «روزنامه نگاری نوین» و فارسی عمومی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان (جهاد دانشگاهی، شهرداری و ایدم)
  • استاد درس فارسی عمومی و مکاتبات تجاری و روش تحقیق در موسسه آموزش عالی سراج
 

کتاب‌های چاپ‌شده

1)  تألیف کتاب «تصوف، قبالا و گنوسی در نگاه تطبیقی»، با شابک: 9789644015687، به شماره کتابشناسی ملی5772422 انتشارات زوار تهران، 1398 (دریافت جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه دین، اخلاق و عرفان)
2) تالیف کتاب «منهاج العربیه» از انتشارات زوارتهران(1394) به شماره کتابشناسی3755749 و 
شابک : 5-517-401-964-978
3) تالیف کتاب (منشور عبودیت در تصوف) از انتشارات زوار تهران به شماره کتابشناسی ملی 3590989 و شابک 3-508-401-964-978  (1393)
4) تألیف کتاب شرح بر رساله قشیریه از انتشارات زوّار تهران به شماره کتابشناسی ملی3540691 و
 شابک 6-507-401-964-978   (1393)
5) تالیف کتاب (گنج پنهان؛پژوهشی برتاثیرقرآن و حدیث در ادبیات فارسی) از انتشارات دبیزش تهران به شماره کتابشناسی ملی1773130 و شابک 8-66-7712-964-978   (1388)
6) ویراستاری  ادبی و علمی کتاب فطرت، تألیف حسین علیپور، انتشارات زوار تهران (1395) ، شابک: - ۹۷۸۹۶۴۴۰۱۵۳۱۱
7) تألیف کتاب آیین نگارش و مکاتبات اداری و گزارش نویسی، نشر اختر تبریز(1395)، شماره کتابشناسی ملی4605773
و شابک: 9789645179012
8) ویراستار علمی ترجمه منظوم دعای جوشن کبیر اثر پریسا رجب پور، موسسه نشر اعظم تبریز- 1400
 
9) تألیف کتاب کیمیاگران سخن و ادب فارسی، نشر اختر تبریز (1400)، شماره کتابشناسی 8502808 و شابک: 9786004866910
10) طرح پژوهشی کتاب حمل ونقل ریلی تبریز به عنوان مؤلّف اثر (1399 و 1400)، شماره کتابشناسی 7361080 وشابک 9786227520040، این طرح منجر به چاپ کتاب توسط انتشارات بهار دخت تبریز شده است.
 
3) مقالات همایشی
1) مقاله همایش بین المللی« بررسی وجوه کلامی رساله قشیریه در مقابله با آراء شیعه اثنا عشیریه» همایش بین المللی جُستارهای ادبی، زبان و مطالعات فرهنگی، 1394، دانشگاه آزاد بوشهر.
2) مقاله کنگره بین المللی زبان وادبیات « بررسی و تحلیل مقام توبه از منظر محی الدین ابن عربی و ابوالقاسم قشیری». مشترک با دکتر میرجلیل اکرمی، دانشگاه فرهنگیان(1395)
3) مقاله کنگره بین المللی زبان وادبیات « بررسی و تحلیل روابط مضامین 15بیت دشوار دیوان خاقانی». دانشگاه فرهنگیان(1395)
 
  • نامزد دریافت جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با تالیف کتاب «تصوف، قبالا و گنوسی در نگاه تطبیقی»
  • مدرس برگزیده استانی در بین استادان دروس پایه(زبان انگلیسی، معارف، ریاضی و ادبیات) دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی
تماس الکترونیکی :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :