واحد سازمانی
میرفاضل موسوی
نام کارمند :میرفاضل نام خانوادگی:موسوی
سمت سازمانی :معاون بهره برداری شماره تماس :33290174
مشخصات فردی
 نام و نام خانوادگی: میر فاضل موسوی  نام پدر: مناف     تاریخ تولد: 1356
 سمت سازمانی: معاون بهره برداری
 مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسي برق قدرت
 سابقه خدمت (به سال):   22سال
 
سوابق اجرایی و مدیریتی
کارشناس سیستم سیگنالینگ مترو تهران 1379
راهبر و مسئول کنترل ترافیک خطوط یک و دو مرکز فرمان متروی تهران 79-83
کارشناس کنترل و تضمین کیفیت  مترو تهران (خط 1و2) 83-85
کارشناس تجهیزات سازمان قطار شهری 85-86
مسئول  پروژه طراحی ، خرید و اجرای شبکه بالاسری 86-89
مسئول  پروژه طراحی ، خرید و اجرای سیستم سیگنالینگ  87-89
عضو هیات مدیره تعاونی مسکن سازمان قطار شهری تبریز 89-91
مدیر عامل پروژه احداث برج تعاونی مسکن مترو 89-91
مسئول بخش سیگنالینگ و برق بالاسری سازمان قطار شهری تبریز از سال 89 تا سال 91 89-91
مسئول دپارتمان های شبکه بالاسری،سیگنالینگ،مخابرات،اسکادا ومرکز فرمان از سال 91 تا سال 94 91-94
مدیر فنی تجهیزات و تاسیسات از سال 94 تاکنون 94- تاکنون
کارشناس همکار شرکتهای مهندسین مشاور راه آهنی در تهیه اسناد مناقصه سیستم های سیگنالینگ و ناظر عالی سیگنالینگ راه آهن  
رزومه تحصیلی
ارائه پایان نامه  کارشناسی درمورد شبکه بالاسری و افت ولتاژ در مترو
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد در خصوص شبیه سازی جریان برگشتی قطار و استفاده از باطری جهت ذخیره سازی جریان برگشتی قطارهای خط یک متروی تبریز
ارائه مقالات مترویی به سمینارهای مختلف در زمینه جریانهای سرگردان،اصول نصب شبکه بالاسری ،ارتینگ در مترو ،افت ولتاژدر مترو و شبیه سازی و....
گواهی نامه ها و دوره های تخصصی  آموزشی
گواهینامه دوره مهندسی ارزش
گواهینامه دوره مدیریت کنترل پروژه PMBOK
گواهینامه آموزش سیستم های سیگنالینگ
گواهینامه سیستم های مخابرات نوری
ATP, ATO, CAD, INTERLOCKING, CBI,   -از بمباردیر سوئد
-        گواهینامه دوره مدیریت انرژی از جایکای ژاپن
-        گواهینامه دوره سیگنالینگ مترو از دانشگاه برلین
-        گواهینامه دوره  اصول شبکه بالاسری از شرکت زیمنس
-        گواهینامه دوره  شبکه بالاسری قطارهای پرسرعت از شرکت Furrer +Frey
 -       گواهینامه در زمینه نگهداری و تعمیرات  سیستم های ریلی