واحد سازمانی
اسماعیل روح القدس
نام کارمند :اسماعیل نام خانوادگی:روح القدس
سمت سازمانی :مدیر مالی شماره تماس :33290430
 
مشخصات فردی
 نام و نام خانوادگی: اسماعیل روح القدس  نام پدر: عباسعلی  تاریخ تولد: 1348
 سمت سازمانی: مدیر مالی  سابقه خدمت (به سال):   28 سال
 مدرک تحصيلي: مدیریت بازرگانی - دانشگاه تهران
 
خلاصه سوابق اجرایی و مدیریتی
حسابرس در موسسه حسابرسی حسام 1374-1377
مدیر مالی در موسسه انبیاء 1376-1389
از سال 82 الی 87 با حفظ سمت فوق ، 3 سال به عنوان بازرس قانونی و 2 سال به عنوان عضوهیئت مدیره ومدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان موسسه انبیاء
 
1382-1387
ازمرداد ماه سال89 تاکنون ( مهر ماه سال97 ) با سمت مدیر مالی سازمان قطار شهری تبریز
 
1389-1397