واحد سازمانی
پیمان علیپور
نام کارمند :پیمان نام خانوادگی:علیپور
سمت سازمانی :مدیر مرکز کنترل و فرمان شماره تماس :04133290077
 
 مشخصات فردی
 نام و نام خانوادگی: پیمان علیپور  نام پدر: محرم  تاریخ تولد: 1356
 سمت سازمانی: مدیر پروژه مسیر و پایانه های خط یک
 مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت اجرایی استراتژیک
 سابقه خدمت (به سال):   19 سال
 
خلاصه سوابق اجرایی و مدیریتی
مدیر پروژه مسیر و پایانه های خط یک قطار شهری تبریز از تاریخ 95 تا کنون
کارشناس اجرایی پروژه مسیر و پایانه های خط یک از تاریخ 93 تا 95
کارشناس اجرایی ایستگاههای خط یک از تاریخ 92 تا 93
مدیر پایانه ایل گلی و ایستگاه یک (در حوزه بهره برداری) از تاریخ 91 تا 92
کارشناس تجهیزات و کارشناس خط وابنیه از تاریخ 90 تا 91
مسئول کنترل ترافیک مرکز فرمان خطوط یک،دو و چهار متروی تهران 86 تا 90