واحد سازمانی
رضا زائر قلعه چه
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:زائر قلعه چه
سمت سازمانی :معاونت فنی و مهندسی شماره تماس :04133290204
مشخصات فردی
 نام و نام خانوادگی:  رضا زائر قلعه چه   نام پدر:  جلیل      تاریخ تولد: 1362
 سمت سازمانی:  معاون فنی و مهندسی   سابقه خدمت (به سال):   19 سال تا 1402
 مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه
 
خلاصه سوابق اجرایی و مدیریتی
 مجری طرح خط یک سازمان قطار شهری تبریز  
 مدیر پروژه ایستگاهای مشارکتی و فاز اول خط یک سازمان قطار شهری تبریز
 مدیر پروژه ایستگاهای خط یک سازمان قطار شهری تبریز
 مدیر خدمات طرح های سازمان قطار شهری تبریز قطار شهری تبریز
 جانشین مدیر دفتر فنی سازمان قطار شهری تبریز
 مسئول دپارتمان ابنیه و سیول سازمان قطار شهری تبریز
 رئیس کارگاه برج 20 طبقه نیایش از مجتمع مسکونی 2000 واحدی گل نرگس
 رئیس کارگاه برج 20 طبقه مبین از مجتمع مسکونی 2000 واحدی گل نرگس
 رئیس کارگاه برج 20 طبقه قائم از مجتمع مسکونی 2000 واحدی گل نرگس
 رئیس کارگاه برج 20 طبقه طاها از مجتمع مسکونی 2000 واحدی سپیدار
 عضو سازمان نظام مهندسی و دارای پروانه اشتغال از سازمان