پیشنهادات
 
  آمار سایت
مهمان : 4
امروز : 148
ديروز : 513
ماه : 6813
 
تاریخ : دوشنبه 4 تير 1397     |     کد : 568

آگهی تجدید فراخوان عملیات اجرایی باقیمانده ایستگاه میدان ساعت (شماره 11) خط یک قطار شهری تبریز

آگهی تجدید فراخوان عملیات اجرایی باقیمانده ایستگاه میدان ساعت (شماره 11) خط یک قطار شهری تبریز

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران  

مناقصه شماره ( 440  97)

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجراي عمليات با اطلاعات عمومی به شرح ذیل را از طریق مناقصه و پس از ارزیابی کیفی به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار­ واگذار نماید:

1-    کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز و حومه

2-    عنوان پروژه: ‏‏‏‏‏عملیات اجرایی باقیمانده ایستگاه میدان ساعت (شماره 11) خط یک قطار شهری تبریز  

3-    محل اجرای پروژه: ایستگاه میدان ساعت

4-    ‏مشاور: مهندسین مشاور عرصه

5-    صلاحیت مورد نياز: حداقل پايه 3 در رشته ساختمان و ابنیه

6-     مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مطابق آیین نامه تضمین در معاملات دولتی (مصوبه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/1394 هیات وزیران)

7-  محل و زمان فروش اسناد ارزيابي کیفی : اسناد از تاريخ 1397/4/06 لغايت 1397/4/10 (در ساعات اداري) بفروش مي­ رسد. واجدین شرایط جهت خريد اسناد با ارائه  معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب جاری 9100065 به نام سازمان قطار شهری تبریز نزد بانک سپه شعبه 29 بهمن تبریز (كد 518 )، به آدرس تبریز بلوار 29 بهمن  سازمان قطار شهری تبریز و حومه- طبقه 3  امور قراردادها مراجعه نمايند. (تلفن :  33290427-041)

8-  محل و زمان تحویل اسناد تکمیل شده ارزيابي کیفی: محل تحویل اسناد به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن  دبیرخانه سازمان قطار شهری تبریز و حومه و حداکثر تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1397/4/24 است.

9-    مدت اعتبار پیشنهادها :180 روز از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها 

ضمناً این آگهی در سایت سازمان به نشانی www.tabrizmetro.ir درج می­گردد و هزینه چاپ 2 نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

روابط عمومی سازمان قطار شهری تبریز و حومهنوشته شده در   دوشنبه 4 تير 1397  توسط   مدیر سایت سازمان قطار شهری تبریز    تعداد بازدید  207
PDF چاپ