پیشنهادات
 
  آمار سایت
مهمان : 4
امروز : 144
ديروز : 513
ماه : 6809
 
تاریخ : شنبه 2 بهمن 1395     |     کد : 483

فراخوان مناقصه عملیات اجرایی سازه سه راهی لینک ارتباطی بین خط 1 به خط 2 قطار شهری تبریز

آگهی ارزيابي كيفي مناقصه شماره (404 – 95)

آگهی ارزيابي كيفي

مناقصه شماره (404  95)

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجراي عمليات با اطلاعات عمومی به شرح ذیل را از طریق مناقصه و پس از ارزیابی کیفی به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار­ واگذار نماید:

1-    کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز و حومه

2-    عنوان پروژه: عملیات اجرایی سازه سه راهی لینک ارتباطی بین خط 1 به خط 2 قطار شهری تبریز

3-    محل اجرای پروژه: تبریز- خیابان محققی   

4-    صلاحیت مورد نياز: حداقل پايه 4 در رشته راه و ترابری

5-    مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مطابق جدول شماره (4) بند «الف» ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی شماره 123402/ت50659 هـ تاریخ 94/09/24

6-    محل تامین اعتبار: منابع مالی پروژه از محل بودجه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آن از تامین خواهد شد.‏

7-  محل و زمان فروش اسناد ارزيابي کیفی: اسناد از تاريخ 95/11/6 لغايت 95/11/11 (در ساعات اداري) بفروش مي­رسد. واجدین شرایط جهت خريد اسناد با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب جاری 9100065 به نام سازمان قطار شهری تبریز نزد بانک سپه شعبه 29 بهمن تبریز (كد 518)، به آدرس تبریز بلوار 29 بهمن سازمان قطار شهری تبریز و حومه- دفترقراردادها (تلفن: 8-33290001-041 و 33290427-041 و نمابر 33290427-041) مراجعه نمايند.

8-  محل و زمان تحویل اسناد تکمیل شده ارزيابي کیفی: محل تحویل اسناد به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن دبیرخانه سازمان قطار شهری تبریز و حومه و حداکثر تا ساعت 14:30 روز  سه­شنبه مورخ 95/11/26 می­باشد  .

9-  مدت اعتبار پیشنهادها:180 روز از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها 

ضمناً این آگهی در سایت سازمان به نشانی www.tabrizmetri.ir درج می­گردد و هزینه چاپ 2 نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.


واحد فرهنگی و روابط عمومی سازمان قطار شهری تبریز و حومه
نوشته شده در   شنبه 2 بهمن 1395  توسط   مدیر سایت سازمان قطار شهری تبریز    تعداد بازدید  1273
PDF چاپ